Zalaganje za ljudska prava, demokraciju i vladavinu zakona

Promocija ljudskih prava, zalaganje za demokraciju i vladavinu zakona temelji su rada PRAGME. Vjerujemo da su svi ljudi jednaki – u čl. 14. Ustava Republike jamči se načelo jednakosti svih građana pred zakonom uređujući da svatko u Hrvatskoj ima prava i slobode neovisno o njegovoj rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.

Na tim uvjerenjima, PRAGMA gradi projekte i programe usmjerene promicanju jednakih mogućnosti kod žene i muškaraca, promicanju slobode izražavanja i zalaganja za opće dobro.

Usprkos značajnom napretku u pogledu institucionalnog i zakonodavnog promicanja ravnopravnosti spolova činjenica je da Hrvatska znatno zaostaje u njihovoj implementaciji, a što izravno utječe i na mogućnosti smanjivanja siromaštva i socijalne isključenosti žena. Žene čine 51,5% ukupne populacije RH, a podzastupljene su u politici i gospodarstvu, što znači da ih se rjeđe zapošljava, a profesionalno teže napreduju; siromaštvo i socijalna isključenost sadrže jasnu rodnu dimenziju.

PRAGMA će svojim djelovanjem promovirati jednake mogućnosti žena i muškaraca, kroz sve aktivnosti koje provodi te provodeći ciljane aktivnosti. Jedna od njih bila je organiziranje Freja Foruma u Tuzli u studenom 2007. godine, odnosno u Zagrebu studenom 2008. godine.

U projektu “Promicanje ekumenizma u Hrvatskoj” PRAGMA – uz potporu Grada Zagreba, Ureda gradonačelnika, Službe za za promicanje ljudskih prava, ravnopravnosti spolova, odnosa s nacionalnim manjinama i vjerskim zajednicama i razvoj civilnog društva – promiče ekumenizam, dijalog i suradnju.