Razvijanje programa za obitelji, djecu i mlade

dijete

Prepoznajući djecu staru od 0 do 4 godina kao najnezaštićeniju kada je u pitanju nasilje u obitelji, zanemarivanje, ali i drugi oblici neadekvatne skrbi roditelja, PRAGMA će razvijati projekte usmjerene prevenciji nasilja u obitelji, razvoja ovisnosti, te pružanju potpore obiteljima s novorođenčadi lošijeg socio-ekonomskog statusa, odnosno roditeljima kojima je potrebna potpora u ostvarivanju njihove roditeljske uloge.

dijete

Potpora školi i obitelji u unapređenju roditeljskih kompetencija

PRAGMA provodi projekt „Potpora školi i obitelji u unapređenju roditeljskih kompetencija ” s ciljem postizanja pozitivnih promjena u roditeljskoj kompetenciji, osnaživanju stručnjake za rad s mladima u riziku te osnaživanja suradnje škola, obitelji i zajednice te suradnje roditelja, škola i stručnjaka.

Projekt je značajan za ostvarivanje nacionalnih programa – Plan razvoja sustava odgoja i obrazovanja 2005. – 2010. godine i Zajedničkog memoranduma o socijalnom uključivanju Republike Hrvatske.

Koristeći metodu rada s pojedincem, grupom i zajednicom, socijalni radnik/ica će u osnovnoj školi raditi sa učenicima, obiteljima te stručnjacima. Kombinirat će se model razvoja zajednice kojim se promjena može najbolje postići sudjelovanjem svih čimbenika zajednice u postavljanju ciljeva i načina njihovog postizanja i model socijalnog planiranja koji ima cilj unaprijediti društvene uvjete promjenom načina i djelokruga rada formiranih službi i institucija. Socijalni radnik ujedno je i veza sa centrom za socijalnu skrb gdje se obitelji može pružiti pomoć, bilo u vidu savjeta, pravne, novčane ili psihološke pomoći.

PRAGMA će izraditi, tiskati i distribuirati edukativni materijal namijenjen djeci, obiteljima i stručnjacima, a u želji da se program proširi na druge udruge/organizacije, isti materijal će biti dostupan na našoj web stranici.

PRAGMA će provoditi formativnu i sumativnu evaluaciju za potrebe donatora te komuniciranja s javnošću.

Ukoliko želite ostvariti suradnju na navedenom projektu, molimo obratite se na pragma@udruga-pragma.hr

Projekt se provodi uz financijsku podršku Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.

skola-djeca

Preventivni program za mlade na području Krapinsko-zagorske županije

Život u suvremenom društvu je pred učestalijim socijalnim rizicima – zlouporaba duhana, alkohola i droga, loš utjecaj vršnjačkih skupina, velika ponuda zabava koje potenciraju dokolicu ili konzumiranje sredstava ovisnosti. U Ustavu Republike Hrvatske stoji da je Hrvatska socijalna država koja potiče socijalno blagostanje svojih građana, a istovremeno jamči pravo na zdravstvenu zaštitu te pravo na zdrav život. Osobito smo pozvani na zaštitu djece, mladeži i obitelji pred društvenim i drugim okolnostima koje pogoduju zlouporabi sredstava ovisnosti.

Kako bi se pravo na zdrav život ostvarilo, nužan je angažman svih dionika na unaprjeđenju i provedbi programa prevencije ovisnosti, liječenja i rehabilitacije ovisnika, programa pomoći i zaštite obitelji, kao i smanjenju dostupnosti droga na svim razinama.

dijete_i_pas