Unapređenje kvalitete stanovanja najmoprimaca

zagreb-stanovanje

Polazište za razvoj područja stanovanja kroz djelatnosti PRAGME, je tvrdnja da je stanovanje osnovna čovjekova potreba, a podmirivanje te potrebe složen je proces i ovisi o političkim, socijalnim i gospodarskim prilikama u pojedinoj zemlji. Pravo na kvalitetan stan, koji se može priuštiti i koji je pristupačan, je univerzalno ljudsko pravo. U ostvarivanju prava na stan su posebno ugrožene osobe s invaliditetom, obitelji s djecom i mlade obitelji, radnici migranti, stari, Romi, žene žrtve nasilja i prognanici.

5. listopad, Svjetski dan stanovanja

Udruga Pragma prevela je Povelju Stanara, Međunarodne udruge stanara.

zagreb-stanovanje


PRAGMA I PROJEKT “ŽELIM ZNATI: PRAVO NA STAN“

Stanovanje je osnovna čovjekova potreba, a podmirivanje te potrebe složen je proces i ovisi o političkim, socijalnim i gospodarskim prilikama u pojedinoj zemlji. Pravo na kvalitetan stan, koji se može priuštiti i koji je pristupačan, je univerzalno ljudsko pravo. U ostvarivanju prava na stan su posebno ugrožene osobe s invaliditetom, obitelji s djecom i mlade obitelji, radnici migranti, stari, Romi, žene žrtve nasilja i prognanici.

Važni međunarodni dokumenti naglašavaju potrebu društvene brige za stambenu politiku. Tako Opća deklaracija o ljudskim pravima Ujedinjenih naroda iz 1948. godine u članku 25. naglašava da svako ljudsko biće ima pravo na pristojan život, uključujući primjerenu hranu, odjeću, stan, liječničku njegu ili potrebne socijalne usluge. Isto je naglašeno u članku 11. Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima.

Povelja o temeljnim pravima Europske unije u članku 34. stavku 3. naglašava da u cilju suzbijanja socijalne isključenosti i siromaštva Europska unija prepoznaje i cijeni pravo na socijalnu i stambenu pomoć kako bi osigurala dostojan život onima bez dovoljno sredstava za život.

Revidirana Socijalna povelja Vijeća Europe u članku 31. govori o pravu na stanovanje koje mora biti odgovarajućeg standarda, potrebi preveniranja i iskorjenjivanja beskućništva te nužnosti priuštivosti cijene stanovanja onima bez odgovarajućih prihoda. Članak su prihvatile Andora, Finska, Francuska, Italija, Nizozemska, Norveška, Portugal, Slovenija, Švedska, Turska.

PRAGMA poziva udruge, zaklade i druge pravne osobe zainteresirane za probleme stanovanja u Varaždinu, Osijeku, Splitu, Rijeci i Zagrebu na suradnju.

Udruga PRAGMA će zainteresirane organizacije naknadno kontaktirati putem mailing liste stanovanje@udruga-pragma.hr.

Tijekom 2010. godine udruga PRAGMA će organizirati sastanke s relevantnim dionicima u navedenim gradovima, a jedan od ciljeva rada na projektu je stvaranje mreže organizacija zainteresiranih za unapređenje stambene politike i otvaranje javne rasprave o kvaliteti stanovanja u Hrvatskoj.

Rasprava o budućnosti stanovanja trebala bi biti sve značajnija i imati sve prepoznatljiviju ulogu u socijalnom i gospodarskom razvoju Hrvatske te je potrebno razvijati sveobuhvatne mjere.

Najveći problemi s kojima se najmoprimci (podstanari) susreću:

– nedostatne subvencije za troškove stanovanja,

– skroman obujam socijalne stanogradnje i stanova za iznajmljivanje,

– nevoljkost najmodavaca za sklapanje i ovjeravanje ugovora o najmu stana, čime se onemogućuje ostvarivanje drugih prava (npr. mogućnost subvencioniranja troškova stanovanja obiteljima s niskim prihodima koje na to imaju pravo prema Zakonu o socijalnoj skrbi),

– neadekvatna kvaliteta ponuđenih stanova koja ne odgovara njihovoj cijeni.

 

Građani – podstanari kojima je potrebno pravno savjetovanje i socijalna podrška mogu se javiti u udrugu PRAGMA na telefon 01 7789 950 ili poslati e-mail na: stanovanje@udruga-pragma.hr.  Odgovori će biti dostupni na web stranici Pragme.

Projekt „Želim znati – pravo na stan“ provodi se uz financijsku potporu Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva i Ureda za socijalnu zaštitu Grada Zagreba.
nacionalna-zaklada-za-razvoj-civilnog-drustvagrad-zagreb