Aktivnosti

Prema članku 9. Statuta, Udruga obavlja sljedeće djelatnosti:

 • poticanje razvoja i jačanja društvene svijesti o potrebi potpore i skrbi za sve osobe u socijalnoj potrebi kroz sve vidove javnog informiranja,
 • pružanje socijalne i materijalne pomoći ugroženim pojedincima i obiteljima sa svrhom unaprjeđenja kvalitete života sukladno zakonu,
 • psihosocijalno savjetovanje pojedinaca, obitelji i zajednica, organiziranjem savjetovanja, predavanja i javnih tribina,
 • promicanje ravnopravnosti žena i muškaraca,
 • educiranje o zdravom načinu življenja djece, mladih i odraslih te poticanje na aktivno bavljenje športom,
 • educiranje pomoću stručnih savjetovanja, seminara, predavanja, tribina, simpozija, konferencija,
 • organiziranje stručnih skupova i edukacija za stručnjake koji sudjeluju u procesu pružanja socijalne djelatnosti,
 • sudjelovanje u izradi socijalnih programa i projekata organizacija civilnog društva, jedinica lokalne i područne, (regionalne) uprave i samouprave, državnih tijela, domaćih i međunarodnih organizacija,
 • izrada programa praćenja i vrednovanja programa i projekata,
 • razvoj i unaprjeđivanje socijalne politike i socijalnog planiranja u suradnji s nadležnim državnim institucijama i institucijama lokalne uprave i samouprave i drugim državnim i nedržavnim institucijama,
 • provođenje primijenjenih istraživanja,
 • organiziranje svih oblika međunarodne suradnje, povezivanja i razmjene s drugim nacionalnim i međunarodnim organizacijama radi pobuđivanja i promicanja zanimanja za ciljeve Udruge,
 • prikupljanje financijskih sredstava putem odgovarajućih akcija, kao što su sakupljanje poklona i priloga i ostalo, u cilju prikupljanja sredstava za obav­lja­nje i unapređe­nje djelatnosti Udruge, u skladu sa zakonom,
 • prikupljanje i raspodjela humanitarne pomoći na način i osobama određenim posebnom odlukom Upravnog odbora te uz odobrenje nadležnog ministarstva,
 • izdavanje publikacija iz područja djelatnosti Udruge, održavanje priredbi, izložbi i sličnih događanja, te suradnja sa radijskim i televizijskim kućama i ostalim medijima u cilju širenja ciljeva promicanja ciljeva Udruge,
 • ostvarivanje stručne i znanstvene suradnje s drugim istovrsnim ili stručnim organizacijama u zemlji i inozemstvu,
 • izdavačka djelatnost, u skladu sa zakonom,
 • informiranje javnosti o djelovanju Udruge.

Udruga od svog osnutka provodi programe

 • Unapređenja kvalitete stanovanja
 • Razvijanje inovativnih socijalnih programa (programi međugeneracijske solidarnosti i umrežavanje organizacija koje skrbe o starijim, volonterstva i potpore djeci i mladima; razvoj lokalne zajednice; programi promicanja jednakih mogućnosti žena i muškaraca, socijalni inkubatori – centri za socijalne inovacije) te
 • Preventivne programe za obitelji, djecu i mlade