Partneri i suradnici


 • Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti 2007. – 2011., Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi; Ministarstvo socijalne politike i mladih, 2011.; 2012., 2013., 2014., Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 2015., 2016., 2017., 2018., 2019., 2020.; Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, 2021., 2022.-2025.), www.mrosp.gov.hr
 • Ministarstvo zdravstva (2015. – 2025.), www.miz.hr
 • Središnji državni ured za demografiju i mlade (2021. – 2024.), https://demografijaimladi.gov.hr
 • Grad Zagreb, Ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom (2007. – 2022.), www.zagreb.hr
 • Grad Zagreb, Ured za zdravstvo (Ured za zdravstvo i branitelje 2007., 2009., 2011., 2012., 2014., 2018. – 2022.),
 • Grad Zagreb, Ured Gradonačelnika (2009.),
 • Grad Zagreb, Ured za ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj (2011.),
 • Grad Zagreb, Gradski ured za sport i mlade (Ured za obrazovanje, kulturu i šport 2008., 2011. – 2021., 2023.-2024.)
 • Ministarstvo znanosti i obrazovanja (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, 2008. – 2011., 2012. – 2013.; 2014., 2015., 2016., 2017., 2019./2020.; 2021./2022., 2022./2023., 2023./2024.), www.mzo.hr
 • Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva (2010., Institucionalna potpora 2011. – 2013.), zaklada.civilnodrustvo.hr
 • Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva (2008.), www.mingo.hr
 • Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina (Ured za ljudska prava 2007., 2009., 2011., 2012.), www.uljppnm.vlada.hr
 • Vlada Republike Hrvatske, Ured za suzbijanje zlouporabe droga (2009.), www.uredzadroge.hr
 • Hrvatska elektroprivreda d.d. (2013.), www.hep.hr
 • Grad Krk (2011.), www.grad-krk.hr
 • Zagrebačka županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb (2007., 2008.), www.zagrebacka-zupanija.hr
 • Olof Palme Center, SIDA (2007., 2008.)
 • Altagama (2010.), www.altagama.hr
 • Element d.o.o. (2010.), www.element.hr
 • Zagrebačka naklada d.o.o. (2010.), www.zg-naklada.hr
 • Lila Palum d.o.o. (2010., 2011., 2012.), www.lilapalum.hr
 • Velebit osiguranje (2014.), www.velebit-os.hr
 • UNIQA osiguranje (2014., 2015., 2016.), www.uniqa.hr

Partneri na projektima i programima: Osnovna škola Mate Lovraka Županja, Osnovna škola Voltino, Obrtnička škola za osobne usluge u Zagrebu, Škola i Dom za primalje, Strojarsko tehnička škola Fausta Vrančića, Dom zdravlja grada Zagreba – Istok, Grad Zagreb, Zdravstveno učilište, Društvo za komunikacijsku i medijsku kulturu, Matica hrvatska, Centar za razvoj mladih, Centar za socijalnu skrb Županja, Centar za socijalnu skrb Krapina, Centar za socijalnu skrb Zadar i druge institucije, organizacije i udruge.

Pragma je organizacija koja prima studente na vježbe i terenske prakse, temeljem sporazuma o suradnji s fakultetima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Za više informacija, obratite nam se na: pragma@udruga-pragma.hr.