Tko smo i što radimo?


Pragma teži ostvarivanju društva socijalne pravde i jednakih šansi u kojem pojedinci, obitelji i zajednice suradnički djeluju.

Pragma teži ostvarivanju društva socijalne pravde i jednakih šansi u kojem pojedinci, obitelji i zajednice suradnički djeluju.

Pragma je udruga osnovana 2. lipnja 2006. godine u Zagrebu. Ciljevi rada Udruge su promicanje, unaprjeđivanje i razvoj demokratske političke kulture, zaštita ljudskih prava, međunarodna razvojna suradnja u području obrazovanja i smanjenja siromaštva, odgoj i obrazovanje te izdavanje znanstvenih i stručnih publikacija, socijalna djelatnost kroz socijalnu pomoć i podršku i pružanje socijalnih usluga te zaštita mentalnog zdravlja i prevencija ovisnosti. 

Pragma provodi projekte i programe koji su od interesa za opće dobro u Republici Hrvatskoj.

Vizija: Pragma teži ostvarivanju društva socijalne pravde i jednakih šansi u kojem pojedinci, obitelji i zajednice suradnički djeluju.

Osnaživanjem, pružanjem integriranih socijalnih usluga, edukacijama, zagovaranjima i istraživanjima promicati, razvijati i unaprjeđivati socijalnu zaštitu građana i uspostavljati suradnju s organizacijama kako bi postale dostupnije i bolje odgovarale zahtjevima građana.

MISIJA UDRUGE PRAGME


Strateški ciljevi Pragme

Udruga je strateški orijentirana na četiri područja: evaluacije, istraživanja, edukacije i zagovaranje. Strateški ciljevi Pragme i očekivani rezultati u razdoblju od 2021. – 2024. godine su:

Pružati integrirane usluge i zagovarati pristup socijalnim i obrazovnim pravima:

 1. Promicati, podržavati i olakšavati zdrave stilove života, pozitivne (empatične, solidarne, poštene) odnose među ljudima i pozitivan razvoj pojedinaca, obitelji i zajednica
 2. Provoditi programe i projekte medijske i digitalne pismenosti te povezivanja emocionalne i medijske pismenosti
 3. Unaprijediti kvalitetu stanovanja u Hrvatskoj i promicati socijalna prava u području priuštivog i kvalitetnog stanovanja – promocija prava na stan kao ljudskog prava
 4. Razvijati socijalno  poduzetništvo u rješavanju problema socijalno osjetljivih skupina i lokalne zajednice; osmišljavati, provoditi i poticati socijalno poduzetničke inicijative unutar Pragme i u okruženju
 5. Unaprjeđivati javnu svijest o pristupu socijalnim i obrazovnim pravima –  jačati suradnju s medijima, akademskom zajednicom i stručnjacima
 6. Omogućiti prijenos znanja i vještina („know how“) i primjera dobre prakse (Međunarodna suradnja; Razvojna pomoć; Transfer znanja) te provoditi solidarne akcije (humanitarne akcije, pozive na podršku)
 7. Obilježavati značajne domaće i međunarodne datume i događaje te tiskati/izdavati značajne publikacije.

Mobilizirati i razvijati zajednice:

 1. Unaprijediti suradnju Pragme s relevantnim organizacijama civilnog društva, tijelima državne uprave, lokalne i regionalne samouprave (Uključivanje u rad mreže srodnih organizacija civilnog društva; Poticanje suradnje javnih i državnih institucija, lokalne i regionalne samouprave, poslovnih subjekata s OCD-ima kroz projekte koje Udruga provodi)
 2. Jačati obiteljske i socijalne odnose u zajednici kroz jačanje suradnje vrtić – škola – obitelj – zajednica i pružanje specifičnih usluga obiteljima u rizicima i obiteljima u psihosocijalnoj potrebi
 3. Poticati razvoj socijalnih inovacija i širenje mreže socijalnih usluga u zajednici
 4. Jačati snage pojedinaca i obitelji putem medijske prezentacije pojedinaca, stručnjaka i raznih inicijativa koje su u skladu s vrijednostima i principima Pragme
 5. Kroz formalne i neformalne suradnje s akademskom zajednicom provoditi zajedničke/partnerske projekte i programe te omogućavati provedbu studentskih praksi, vježbi, seminara i drugih oblika nastave.

Unaprijediti kvalitetu rada Udruge:

 1. Unaprjeđivati znanja i vještine članova i zaposlenika, suradnika i volontera Udruge za upravljanje i razvoj rada (rad prema standardima kvalitete; kontinuirana edukacija i usavršavanja; vođenje volontera; mreža suradnika)
 2. Stvoriti pretpostavke za stabilno upravljanje i financijsko poslovanje i pružanje naplatnih usluga (redovito održavanje skupština; samoodrživost kroz pružanje naplatnih usluga u okviru gospodarske djelatnosti Pragme, višegodišnji programi, partnerstva i suradnja)
 3. Ojačati projektni tim većom specijalizacijom i zapošljavanjem novih djelatnika sukladno Sistematizacijom poslova
 4. Poboljšati internu komunikaciju unutar projektnog tima
 5. Osigurati redovito obnavljanje uredske i programske opreme te aktivno raditi na pronalasku primjerenog uredskog prostora u slučaju ostvarivanja cilja 3.3.

U prilogu pročitajte važne pravne informacije i uvjete korištenja www.udruga-pragma.hr. 

Informacije o zaštiti podataka korištenjem elektroničkih poruka (e-poruka):

Sve elektroničke poruke i prilozi koji dolaze iz/u Pragmu mogu sadržavati povlaštene i/ili povjerljive informacije. Putem e-poruka Pragma od Vas nikada neće tražiti osobne podatke koji se tiču Vaših financija (npr. Vaš bankovni račun, podatke o brojevima kreditnih kartica i sl.) zbog mogućnosti presretanja takve komunikacije ili lažnog predstavljanja ili druge osobne podatke koje mogu tražiti jedino ovlaštena tijela. Za primanje/slanje poruka koje sadrže osobne podatke, molimo Vas koristite zaštićene oblike komunikacije, a sadržani prilozi moraju biti obavezno potpisani ovlaštenim i važećim certifikatima. Molimo Vas da e-poruke ne čitate ako niste njen naznačeni primatelj. Ako ste poruku primili greškom, molimo Vas da o tome obavijestite pošiljatelja i da izvornu poruku i njene privitke uništite bez čitanja ili bilo kakvog pohranjivanja. Svaka neovlaštena upotreba, distribucija, reprodukcija ili priopćavanje ove poruke zabranjena je. Pragma ne preuzima odgovornost za sadržaj e-poruka, odnosno za posljedice radnji koje bi proizašle iz proslijeđenih informacija, a niti stajališta izražena u e-porukama ne odražavaju nužno službena stajališta Pragme. S obzirom na nepostojanje potpune sigurnosti e-komunikacije, Pragma ne preuzima odgovornost za eventualnu štetu nastalu uslijed zaraženosti e-poruke virusom ili drugim štetnim programom, neovlaštene interferencije, pogrešne ili zakašnjele dostave poruke uslijed tehničkih problema ili lažnog predstavljanja uime Pragme. Pragma zadržava pravo nadziranja i pohranjivanja e-poruka koje se šalju iz Pragme ili u nju pristižu. Pragma vodi brigu o zaštiti Vaše privatnosti i osobnih podataka. Molimo vas da ograničite dijeljenje svojih osobnih podataka putem elektroničke pošte. Za više informacija o privatnosti i zaštiti osobnih podataka, pročitajte naša Pravila privatnosti na www.udruga-pragma.hr ili nam se obratite na pragma@udruga-pragma.hr.


Zadnje vijesti