Tko smo i što radimo?


Pragma teži ostvarivanju društva socijalne pravde i jednakih šansi u kojem pojedinci, obitelji i zajednice suradnički djeluju.

Pragma teži ostvarivanju društva socijalne pravde i jednakih šansi u kojem pojedinci, obitelji i zajednice suradnički djeluju.

Pragma je udruga osnovana 2. lipnja 2006. godine u Zagrebu. Ciljevi rada Udruge su promicanje, unaprjeđivanje i razvoj demokratske političke kulture, zaštita ljudskih prava, međunarodna razvojna suradnja u području obrazovanja i smanjenja siromaštva, odgoj i obrazovanje te izdavanje znanstvenih i stručnih publikacija, socijalna djelatnost kroz socijalnu pomoć i podršku i pružanje socijalnih usluga te zaštita mentalnog zdravlja i prevencija ovisnosti. 

Pragma provodi projekte i programe koji su od interesa za opće dobro u Republici Hrvatskoj.

Vizija: Pragma teži ostvarivanju društva socijalne pravde i jednakih šansi u kojem pojedinci, obitelji i zajednice suradnički djeluju.

Osnaživanjem, pružanjem integriranih socijalnih usluga, edukacijama, zagovaranjima i istraživanjima promicati, razvijati i unaprjeđivati socijalnu zaštitu građana i uspostavljati suradnju s organizacijama kako bi postale dostupnije i bolje odgovarale zahtjevima građana.

MISIJA UDRUGE PRAGME


Strateški ciljevi Pragme

Udruga je strateški orijentirana na četiri područja: evaluacije, istraživanja, edukacije i zagovaranje. Strateški ciljevi Pragme i očekivani rezultati u razdoblju od 2017. – 2020. godine su:

1. Zagovarati pristup socijalnim pravima i integraciju socijalnih usluga

1.1. Promicati zdrave stilove življenja i pozitivan razvoj

  • Pružati najbolju stručnu podršku djeci, mladima i obiteljima kroz savjetovališni (individualni i grupni) rad te odgovarajući terapijski rad, sukladno znanjima i vještinama zaposlenika ili suradnika;
  • Promicati pravo na obrazovanje i cjeloživotno učenje – poticati zadržavanje mladih u sustavu obrazovanja te ih poticati na radnu aktivaciju;
  •  Unaprijediti znanja i vještine djece i mladih u području prevencije ovisnosti;
  • Promicati kvalitetno provođenje slobodnog vremena,
  • Promicati nenasilje kod mladih te raditi na deradikalizaciji mladih.

1.2. Unaprijediti kvalitetu stanovanja u Hrvatskoj,

1.3. Razvijati socijalno poduzetništvo u rješavanju problema socijalno osjetljivih skupina i lokalne zajednice,

1.4. Unaprjeđivati javnu svijest o pristupu socijalnim pravima – jačati suradnju s medijima i odnosima s javnostima,

1.5. Omogućiti prijenos znanja i vještina („know how“) i primjera dobre prakse (Međunarodna suradnja; Razvojna pomoć; Transfer znanja).2. Mobilizirati i razvijati zajednice

2.1. Unaprijediti suradnju Pragme s relevantnim organizacijama civilnog društva, tijelima državne uprave, lokalne i regionalne samouprave (Uključivanje u rad mreže srodnih organizacija civilnog društva; Poticanje suradnje javnih i državnih institucija, lokalne i regionalne samouprave, poslovnih subjekata s OCD-ima kroz projekte koje Udruga provodi),

2.2. Jačati obiteljske i socijalne odnose u zajednici kroz jačanje suradnje škola – obitelj – zajednica i pružanje specifičnih usluga obiteljima u rizicima,

2.3. Poticati razvoj socijalnih inovacija i širenje mreže socijalnih usluga u zajednici.3. Unaprijediti kvalitetu rada Udruge

3.1. Unaprjeđivati znanja i vještine članova Udruge za upravljanje i razvoj rada (rad prema standardima kvalitete; kontinuirana edukacija; vođenje volontera; mreža suradnika),

3.2. Stvoriti pretpostavke za stabilno financijsko poslovanje (samoodrživost, višegodišnji programi, partnerstva i suradnja).


U prilogu pročitajte važne pravne informacije i uvjete korištenja www.udruga-pragma.hr.


Zadnje vijesti