Učenje u trećoj dobi u Hrvatskoj i Europskoj uniji: sveučilište za treću životnu dob

Danas postoji nekoliko oblika cjeloživotnog učenja za starije osobe: sveučilišta za treću životnu dob, programi knjižnica (npr. Knjižnice grada Zagreba), programi udruga, Grundtvig program Europske unije.

Sveučilište za treću životnu dob

Prema Špan (2000.), sveučilišta za treću životnu dob predstavljaju organizirane specijalizirane institucije za obrazovanje starijih osoba. Osnovna je svrha sveučilišta za treću životnu dob provođenje aktivnosti na istraživanju i proučavanju razdoblja ljudske starosti kao i aktivnosti obrazovanja osoba treće životne dobi. Prvo sveučilište za treću životnu dob osnovano je 1973. godine u Toulouseu, u Francuskoj, na inicijativu P. Valiesa pod nazivom: L`universite du troisieme age (Špan, 1994.). Ubrzo se razvija veliki interes za ove ustanove te započinje trend njihova osnivanja. Otvorena su mnoga sveučilišta u drugim zemljama (Njemačka, Velike Britanija, Italija) kojima je model bilo upravo francusko sveučilište.

U Hrvatskoj od 1992/93. školske godine u Otvorenom sveučilištu u Zagrebu započinje realizacija programa „Sveučilišta za treću životnu dob” u suradnji s Katedrom za andragogiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu (Čurin, 1995., prema Gobo, 2011.).  Spor razvoj naših sveučilišta za treću životnu dob nam govori kako postoje neke specifične karakteristike koje su vezane za naše društvo, odnosno, za osobe starije životne dob u Hrvatskoj. Jedno od objašnjenja zašto takve ustanove nisu uvelike prisutne jest činjenica da je obrazovni status sadašnjih starijih osoba vrlo nizak. Drugo objašnjenje vidi se u samom niskom ekonomskom standardu starijih osoba koji proizlazi iz vrlo niskih mirovina. Pučko otvoreno učilište Zagreb je najveća ustanova koja provodi obrazovanje/učenje osoba u starijoj životnoj dobi. U sklopu POU djeluje Sveučilište za treću dob nudeći obrazovne programe iz stranih jezika, kreativnih radionica, opće kulture, psihofizičkog zdravlja i informatike.

Više informacija o samim programima dostupno je na web stranici POU Zagreb: http://www.pou.hr/sveuciliste-za-trecu-zivotnu-dob i Hrvatske zajednice pučkih otvorenih učilišta: http://www.hzpou.hr. Preporučamo i Pragmine partnere u EU projektima: Pučko otvoreno učilište Samobor: http://www.pousamobor.hr i Pučko otvoreno učilište Hrvatski dom Petrinja: http://www.hd-petrinja.hr.