Stariji u medijima i zdravo stanovanje

10838014 573672069430598_3867335718090299493_o

10838014 573672069430598_3867335718090299493_o
U Knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića održana je 19.12.2014. godine javna rasprava o medijima i položaju starijih osoba kako bi se promovirao koncept “kvalitetnog i zdravog stanovanja”, u organizaciji Pragme i studenata četvrte godine Studija socijalnog rada koji pohađaju vježbe iz kolegija “Socijalni rad u organiziranju zajednice” (Helena Miholić, David Radošević, Dorotea Kušt i Iva Penava). O položaju starijih govorili su Anita Hrstić, HRT, Ivana Portolan Pajić, Grad Zagreb, Jelena Mališa, Pragma, uz aktivno sudjelovanje publike i životno iskustvo starije osobe.

 Provedeni dubinski intervjui i fokus grupe te sintetizirane dobivene spoznaje orijentir su za daljnje aktivnosti i održivost projekta:
a) prepoznata je potreba za informiranjem starijih o kvaliteti stanovanja i zdravlja;
b) identificirana je potreba za uključivanjem medija u obrazovanje ciljanih skupina;
c) slabo su iskorišteni postojeći oblici informiranja starijih, osobito putem lokalnih medija;
d) postoji zainteresiranost medijskih stručnjaka za rad u području unaprjeđenja kvalitete stanovanja i zdravlja;
e) starije osobe su zainteresirane za educiranje o temama povezanim sa kvalitetnim stanovanjem u Zagrebu.

Nakon provedbe i obrade intervjua uočeno je da stariji ljudi najčešće prate dokumentarne i informativne emisije, slušaju radio, a nešto manje putem novina. Nisu zadovoljni količinom informacija koje dobivaju o svojem naselju – četvrti i Gradu te su podijeljenog mišljenja o tome koliko informacija dobivaju putem emisija za starije ljude o kvaliteti života. Navode eventualno po jedan primjer emisije za starije ljude koju ne prate redovito, a emisija o kvaliteti stanovanja starijih ljudi se ne mogu sjetiti te navode da su na tom području slabo informirani.