Knjižnice grada Zagreba, muzeji i strukovne udruge u programima za starije

Uz sveučilište za treću životnu dob, institucija koja ima i dulju tradiciju u doprinosu obrazovanju starijih osoba svakako su i knjižnice. Tako primjerice, Knjižnice grada Zagreba provode ciljane programe namijenjene društvenoj integraciji osoba treće životne dobi i njihovom aktivnom uključivanju u kulturna i društvena zbivanja. Knjižnice provode projekt  „65 plus“ gdje su starije osobe, ne samo korisnici, nego i stvaratelji programa – oni su učenici koji usvajaju nova znanja i učitelji koji dijele znanje i iskustvo. Projekt obuhvaća niz aktivnosti, npr. „Knjigom do vrata“ – dostava knjiga i časopisa u domove za starije i nemoćne u gradu Zagrebu kao i drugim korisnicima koji nisu u mogućnosti doći u knjižnicu; „Slikosat“ – besplatne likovne radionice za osobe starije dobi s ciljem poticanja kreativnog izražavanja; „Sat informacijske pismenosti“ – besplatne radionice za informatičko i informacijsko opismenjavanje osoba treće životne dobi.

Više o ovim programima čitajte na web-stranici Knjižica grada Zagreba.

Muzeji i druga neformalna okruženja za učenje pružaju velike mogućnosti u približavanju obrazovanja građanima i pružanju prilike za učenje svakome. Kroz projekt „Cjeloživotno muzejsko učenje“ muzeji širom Europe osvrnuli su se na svoj odnos s društvom i lokalnim zajednicama te su izradili odgovarajuće materijale za poduku na temelju prakse i studija slučaja razvijenih na europskoj razini. Fokusiraju se na ljude koji pripadaju skupinama koje su „teško dostupne“ i koje općenito nisu sklone sudjelovanju u obrazovnim inicijativama. Udruge ustanova za obrazovanje odraslih i andragoške udruge u Hrvatskoj su Hrvatsko andragoško društvo i Zajednica ustanova za obrazovanje odraslih.