23. 06. 2009

Priopćenje za javnost, 23. lipnja 2009. godine

SAVJETOVANJE ZA MLADE I RODITELJE PUTEM INTERNETA:

savjetovanje@udruga-pragma.hr

Udruga PRAGMA poziva sve mlade i njihove roditelje s područja Krapinsko-zagorske županije da se obrate stručnjacima – socijalnim radnicima, socijalnim pedagozima i psiholozima putem e-pošte: savjetovanje@udruga-pragma.hr kako bi saznali više o prevenciji ovisnosti o cigaretama, alkoholu i drogama.

Dugoročni cilj projekta je snažiti zaštitne čimbenike kod mladih na području Krapinsko-zagorske županije u smjeru nekonzumiranja cigareta, alkohola i droga.

Istraživanja su pokazala (Fišer, 2006.) kako je u kreiranju programa prevencije potrebno uključivanje većeg broja stručnjaka (multidisciplinarno), a odabir pristupa organiziranju zajednice u prevenciji ovisnosti, potrebno je prilagoditi kontekstu zajednice u kojoj se primjenjuje i ciljevima preventivnih aktivnosti.

Provedena istraživanja na području Županije (Plan za zdravlje Krapinsko-zagorske županije, 2004) na 5274 učenika osnovnih škola (5.-8. razredi ) i 3796 učenika srednjih škola (1.-4. razredi) govore da je 90,27 % srednjoškolaca je probalo neko od alkoholnih pića. Glavni povod početka uzimanja neopijatnih psihoaktivnih sredstava, prema izjavama liječenih osoba je: znatiželja (31,5%), utjecaji vršnjaka i partnera (25,4%), zabava (13,9%), dosada (9,1%), želja za samopotvrđivanjem (7,9%), psihološki problemi (6,3%) i problemi u obitelji (4,2%) (HZJZ, 2007.).

U skladu s navedenim, Pragma želi unaprijediti znanja mladih na području Krapinsko-zagorske županije o sredstvima ovisnosti te ih osnažiti u nekonzumiranju sredstava ovisnosti.

Savjetovanje putem interneta (online savjetovanje stručnjaka) je dio aktivnosti iz projekta Prevencija ovisnosti kod mladih Krapinsko – zagorske županije. Prema istraživanju GFK-a (2007) gotovo polovica ispitanika svakodnevno koristi Internet, odnosno tri četvrtine to čine na razini tjedna – korisnici se dopisuju (67%), pretražuju (65%), koriste ga za dnevno informiranje ( 53%).