05..10. 2009.

Priopćenje za javnost, 5. listopada 2009. godine

5. LISTOPADA – SVJETSKI DAN STANOVANJA

Povodom 5. listopada – Svjetskog dana stanovanja, Udruga PRAGMA želi upozoriti hrvatsku javnost na rastuće probleme građana Hrvatske u pristupu pravu na stan te nužne zakonodavne i političke promjene u stambenoj politici Hrvatske.

Pravo na stan definira se kao pravo na život u sigurnosti, miru i dostojanstvu, a proizlazi iz dostojanstva ljudske osobe. Ono je ključno za ostvarivanje – ne samo socijalnih, ekonomskih i kulturnih prava – već i uživanje građanskih i političkih prava, poput prava na privatnost i obiteljski život. Prema članku 31. Revidirane Socijalne povelje, pravo na stanovanje definira se u okviru pristupačnosti, primjerenosti, prevencije i smanjivanja beskućništva te priuštivosti.

U ostvarivanju prava na stan su posebno ugrožene osobe s invaliditetom, obitelji s djecom i mlade obitelji, radnici migranti, stari, Romi, žene žrtve nasilja i prognanici te je potrebno razvijati antidiskriminacijske mjere za pripadnike ovih grupa.

Prema podacima Ankete o potrošnji kućanstva, udio troškova stanovanja i potrošnje energenata u strukturi izdataka kućanstva u 2008. godini iznosio je 13,83% i taj iznos konstantno raste. U Hrvatskoj, prema podacima Državnog zavoda za statistiku za 2001. godinu je 2,8% najmoprimaca (42.195 kućanstava) sa slobodnom ugovorenom najamninom, a njih broj je puno veći – „tamna“ brojka govori nam da je taj broj oko 120.000 kućanstava.

Pragmu posebno ističe nemogućnost ostvarivanja zakonskih prava koja slijede iz (ne)zaključenih ugovora o najmu stana – subvencioniranje najamnine i troškova stanovanja.

Pragma želi unaprijediti kvalitetu stanovanja u Hrvatskoj te poziva zakonodavnu i izvršnu vlast na unapređenje stambene politike u Hrvatskoj.