Vijeće Europe: Revidirana Europska socijalna povelja pridonosi pozitivnim društvenim promjenama

Europski odbor za socijalna prava Vijeća Europe objavio je godišnje izvješće za 2011. godinu koje sadrži informacije o zaključcima i odlukama usvojenim od strane Odbora za usklađenost država stranaka s njihovim obvezama određenima Europskom socijalnom poveljom. Izvješće obuhvaća članke iz Povelje koji se odnose na prava djece, kako unutar, tako i izvan tržišta rada, pravo na zaštitu materinstva, prava koja se odnose na zaštitu obitelji, prava radnika migranata i pravo na stambeno zbrinjavanje u 39 država stranaka. Odbor je usvojio ukupno 950 zaključaka, uključujući 258 rezultata o kršenju Povelje te je primijetio brojne pozitivne pomake u državama koje su promijenile svoje zakonodavstvo ili praksu i uskladile ih s Poveljom. U izvješću se također ukazuje na značajan porast broja kolektivnih žalbi od 1998. godine, s 12 novih pritužbi i 4 odluke o osnovanosti u predmetima koji se tiču ​​pitanja poput stambenih prava Roma u Francuskoj i Portugalu, prava na štrajk u Belgiji i naknadi policijskim službenicima u Portugal.
Dok su prigovori još uvijek relativno malobrojni, oni su često dalekosežni u opsegu te su, u načelu, odluke Odbora imale snažan utjecaj na nacionalno pravo i praksu.

Godina 2011. bila je u znaku 50. obljetnice Povelje i prigoda da se na ratificiranje Revidirane povelje i postupka kolektivnih tužbi pozovu države koje to još nisu učinil

Pedeset godina kasnije, imamo razloga na budućnost gledati s optimizmom“, rekao je predsjednik Europskog odbora za socijalna prava prof.dr.sc. Luis Jimena Quesada. “Povelja i njena sudska praksa postali su izvor legitimiteta za nacionalne politike, međusobne razmjene na međunarodnoj razini, izvor motivacije i inspiracije za organizacije civilnog društva i izvor nade više milijuna ljudi da će se njihov svakodnevni život poboljšati“, zaključuje Quesada.

Udruga Pragma je 11.11.2011. godine održala konferenciju „50 godina Europske socijalne povelje: dostignuća i socijalni izazovi pred Hrvatskom i Europom“. Na Konferenciji je istaknuto kako Republika Hrvatska treba pristupiti Revidiranoj Europskoj socijalnoj povelji i prihvatiti sve članke Revidirane povelje te kako je potrebno podržati napore i istaknuti doprinos Vijeća Europe u promociji Povelje kao velikog promotora i jamca socijalno održivog razvoja.