Mala škola ljudskih prava i Europska socijalna povelja

U petak 2. ožujka 2012. godine predsjednik Pragme Nedjeljko Marković, na poziv udruge ELSA Zagreb, održao je predavanje: “Socijalni izazovi i promjene – može li Povelja nadahnutina 13. Maloj školi ljudskih prava. Mala škola ljudskih prava je tradicionalni projekt u organizaciji ELSA-e, a ove godine – u povodu 50. obljetnice Europske socijalne povelje – bavi se ekonomskim i socijalnim pravima.

Marković ističe da je Europska socijalna povelja izvor inspiracije za jačanje temeljnih socijalnih prava u Europi zadnjih 50tak godina i predstavlja europski demokratski i socijalni model. U kontekstu ljudskih prava, Marković je istaknuo da pojedinci i društvo moraju učiti o ljudskih pravima kako bi se izgradila „kultura ljudskih prava“. Gospodarska, socijalna, kulturna, građanska i politička prava imaju jednaku težinu te nije potrebno davati veću važnosti ili prednost nekima. Povelja zauzima značajno mjesto i u Europskoj uniji – u Preambuli i članku 151. Ugovora o EU, uz Povelju Zajednice o temeljnim socijalnim pravima radnika, ona je izvor „privrženosti temeljnim socijalnim pravima“ Unije i predanosti promicanju zapošljavanja, unaprjeđenju života i radnih uvjeta, osiguranja socijalne zaštite, razvoja socijalnog dijaloga i borbe protiv socijalne isključenosti.

U izlaganju je predsjednik Pragme istaknuo kako se dugo tvrdilo da Povelja pati od slabog i nedjelotvornog sustava provedbe i često se doživljavala kao najbolje čuvana tajna ili „uspavana ljepotica“, ali ističe da je raftifikacija Revidirane Povelje u mnogim zemljama dala poticaj socijalnim partnerima i organizacijama civilnog društva za zajednički rad u smjeru jačanja participativne demokracije. Objašnjavajući proces hrvatskog pristupanja Europskoj socijalnoj povelji 1996. godine koje je obilježeno poslijeratnim problemima kada je naglasak bio na „…cjelokupnoj transformaciji – pravnoj i praktičnoj – u modernu demokratsku državu s tržišnom ekonomijom, dosljedna s najvišim europskim standardima i kriterijima…“, Hrvatska je jamčila – i u velikoj mjeri ispunila – institucionalne promjene kako bi jačala sustav zaštite ljudskih prava. Na kraju izlaganja, Marković je prikazao i zaključke Odbora za socijalna prava Vijeća Europe koji se odnose na članak 16., a koji traže sudjelovanje neprofitnih organizacija u oblikovanju obiteljske politike.

Mala škola ljudskih prava je tradicionalni projekt u organizaciji ELSA-e, a ove godine – u povodu 50. obljetnice Europske socijalne povelje – bavi se ekonomskim i socijalnim pravima. Više informacija na mrežnim stranicama ELSE Zagreb.