Srce ekumenizma: molitva

Ekumenska povelja iz 2001. godine naglašava: “U tom smislu prihvaćamo ovu Povelju kao zajedničku obvezu na dijalog i suradnju. Ona opisuje temeljne ekumenske zadaće i izvodi iz njih niz smjernica i dužnosti. Ona treba promicati ekumensku kulturu dijaloga i suradnje na svim razinama crkvenoga života i stvoriti obvezujuće mjerilo za to…”.

Tri su temeljna elementa ekumenskog pokreta: zajednička molitva, dijalog i zajednički rad na zaštiti ljudskih prava i siromašnih (sprječavanje ugnjevanja, nasilja i netolerancije). Tako je i razmišljanje o ekumenizmu široko postavljeno te je potrebno djelovanje svih kršćanskih vjerskih zajednica. Ekumenizam uključuje i razmišljanje o dostojanstvu osobe, istini, vjerskoj slobodi i nenasilju, pomirenju s Bogom i dijalogu s drugima.

U prilogu donosimo tekst mirotvorca i ekumenskog zagovaratelja Borisa Peterlina, SRCE EKUMENIZMA: MOLITVA

Projekt “Promicanje ekumenizma u Hrvatskoj” se u provodi uz potporu Grada Zagreba, Ureda gradonačelnika – Službe za promicanje ljudskih prava, ravnopravnosti spolova, odnosa s nacionalnim manjinama i vjerskim zajednicama i razvoj civilnog društva.

Po svom dostojanstvu čovjek, obdaren razumom i slobodom, dužan je tražiti istinu koja se tiče religije i prionuti uz nju kad je spozna te s njom uskladiti sav svoj život. Opće dobro društva sastoji se u očuvanju prava i dužnosti osobe, a prema tome i prava na vjersku slobodu. Na građansku vlast spada omogućiti učinkovito ostvarenje ovoga prava zakonima koji jamče vjersku slobodu osoba, vjerskih zajednica i obitelji (Anto Gavrić, Glas Koncila, 25.7.2004).

Nadbiskup Renato Martino je, naglašavajući u kontekstu nasilja i njegove neopravdanosti rekao da “ono ne pomaže rastu pravog vjerskog dijaloga – i nadodao kako svaka strategija, koja želi ukloniti uzroke nasilja, mora pomoći ljudima shvatiti da vjernici moraju postupati sa svima kao braćom, nastojeći prepoznati vjerske vrednote, koje su zajedničke svim pravim vjernicima. To je jedini put za mirovan suživot i za pravi procvat čovječanstva“.

Papa Ivan Pavao II. je posebnu pažnju posvetio vjerskoj slobodi i kaže da su ona jedna od temeljnih prava na koje se morao vraćati zbog čestih kršenja i ono je “test” izvršavanja ostalih temeljnih ljudskih prava.