SPUR projekt u Grčkoj

Predstavnica Pragme (članice Hrvatske mreže protiv siromaštva – HMPS) Tereza Oreb je u Ateni od 10. do 12. srpnja 2016. godine sudjelovala na završnoj konferenciji “Towards a New Spur for EU Democracy Building learn and engagement” (New forms of Societal and intercultural engagement and volunteering as a New Spur for civic and democratic participation at European level).

Organizator konferencije je općina Nea Smyrni koja je unutar programa Europske unije “Europa za građane”, organizirala niz aktivnosti, a Pragma i HMPS su predstavile socijalnu situaciju u Hrvatskoj, s posebnim osvrtom na probleme povezane sa siromaštvom i socijalnom isključenosti.

Pročitajte više u dokumentima: final post PRAGMA – CAPN SPUR 2016; The project SPUR_informacije_eng.