“Opiši me!” (Projekt emocionalnog i medijskog opismenjavanja)

Udruga Pragma je 20. studenog 2014.g. roditeljima Škole za primalje predstavila projekt “Opiši me!” (Projekt emocionalnog i medijskog opismenjvanja)Projekt “Opiši me!” usmjeren je iskorjenjivanju nasilja i nepoželjnog ponašanja, emocionalnom i medijskom razvoju, razvoju poželjnog ponašanja djece kojem podjednako pridonose roditelji, vršnjaci, nastavnici, školska klima i okolina; usvajanju vještina pristupa osjećajima, rasponu emocija, mogućnostima razlikovanja emocija i imenovanja osjećaja i razumijevanju uloge medija u prevenciji nasilja nad i među djecom.

Projektne aktivnosti uključuju upravljanje projektom, radionice i predavanja za djecu i izradu stručnog, edukativno – didaktičnog materijala za radionice i predavanja, radionice i predavanja za roditelje, edukacije stručnjaka, prijenos znanja i diseminaciju rezultata projekta, izradu publikacije, medijsku promocija projekta i evaluaciju.

Projekt se provodi uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (Klasa: 007-02/14-03/00256, Urbroj: 533-26-14-0002, od 19. rujna 2014.). Partneri na projektu su Škola za primalje, Dom učenika srednjih škola A. G. Matoš i Društvo za komunikacijsku i medijsku kulturu.
Slajd1