PROMICANJE ZDRAVIH STILOVA ŽIVLJENJA PREVENCIJOM NASILJA U OBITELJIMA S NOVOROĐENČADI

Opći program rada na projektu koji se provodi na području Zagreba se sastoji od:
1. Bračno savjetovanje socijalnog radnika ili upućivanje u stručne službe;
2. Upućivanje na liječenje od ovisnosti u zdravstvene ustanove, terapijske zajednice i klubove liječenih alkoholičara, i druge udruge koje se bave problemom ovisnosti;
3. Pomoć u traženju posla za nezaposlene roditelje;
4. Zdravstvene posjete liječnika primarne zdravstvene zaštite, ukoliko to preporuče socijalnih radnik i patronažna sestra;
5. Unapređivanje kontakata i interakcija između roditelja i djeteta;
6. Programi pomoći roditeljima (posredovanje među raznim institucijama –  zdravstvenim, socijalnim, zavodima za zapošljavanje, obrazovnim institucijama);
7. Trening vještina roditeljstva (upućivanje u škole za roditelje ili kratko savjetovanje u obiteljima).

Nasilje u obitelji predstavlja oblik diskriminacije te su najčešće žrtve ovog oblika nasilja žene i djeca, ali je potrebno osigurati zaštitu svih žrtava nasilja u obitelji bez obzira na spol i dob te je svaku vrstu nasilja u obitelji potrebno procesuirati.

MOGUĆE JE I SAVJETOVANJE PUTEM INTERNETA: savjetovanje@udruga-pragma.hr putem kojeg obitelji mogu postavljati pitanja. Zajamčena je anonimost i privatnost podataka svih korisnika!