Školski kalendar: “Godina za akciju!”

Udruga Pragma je 17. rujna u Hrvatskom školskom muzeju predstavila edukativno – didaktični materijal za školsku godinu 2014./2015. – školski kalendar „Godina za akciju!“Uz autore Nedjeljka Markovića, Suzanu Jedvaj, Jelenu Mališa i Almu Rovis Brandić, na promociji su sudjelovali predstavnici Grada Zagreba i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, kao i ravnatelji škola, nastavnici i učenici te partner u predstavljanju – predstavnici Hrvatskog školskog muzeja.
Promocija Kalendara1Promocija Kalendara13jpgPromcija Kalendar2

U izradi školskog kalendara „Godina za akciju!“ Pragma se vodila prijedlozima stručnih suradnika za unaprjeđenje kalendara „Godina za sjećanje“ kojeg je Pragma tiskala za školsku godinu 2012./2013., čime je njegova upotreba i domet proširen i na učenike osnovnih škola, pored učenika srednjih škola.

Predsjednik Pragme i jedan od autora Kalendara Nedjeljko Marković, dipl. soc. radnik, na predstavljanju ističe kako je izdavanjem Kalendara održan kontinuitet te da on predstavlja socijalnu i obrazovnu inovaciju. „Kalendar je temeljen na stvarnoj potrebi za stručnim edukativno – didaktičnim materijalom koji bi poticao djecu i mlade na prakticiranje civilnih vrednota: nenasilja, ljudskih prava, socijalne pravde, zauzetosti za drugoga, a u pripremi Kalendara je korištena stručna literatura, iskustva iz prakse Pragme i najboljih praksi drugih domaćih i stranih organizacija“, ističe Marković, i dodaje da se Kalendar može koristiti kroz cijelu školsku godinu, ili samo jedan mjesec, ovisno o potrebama nastavnika i učenika, raspoloživom vremenu, kao pomoć nastavnicima u provedbi kurikuluma građanskog odgoja.

Koautorica Kalendara Alma Rovis Brandić, mag. soc. pedagogije, ističe: „škola je u mogućnosti svojim sadržajima, organizacijom života i rada i na druge načine usmjeravati ponašanje djece i mladih u željenom i društveno prihvatljivom smjeru i zato treba ulagati u pozitivan razvoj kod svih, a ne samo kod onih koji pokazuju neke rizike ili odrastaju u rizičnim okruženjima“. Rovis Brandić očekuje da Kalendar postane priručnik u vođenju razrednog odjela, da će doprinijeti usvajanju za život potrebnih vještina, poticati pozitivne aktivnosti i prosocijalna ponašanja pojedinaca, grupa ili razreda te da će autori dobiti (pozitivnu) povratnu informaciju o korištenju Kalendara na kraju nastavne godine.

Jedna od recenzentica Kalendara dr.sc. Jelena Matančević s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – Studijskog centra socijalnog rada, ističe kako tematski i metodički Kalendar u velikoj mjeri prati i može biti vrijedan doprinos ispunjenju ciljeva sadržanih u kurikulumu građanskog odgoja i obrazovanja: razvoja zvanja, vještina i stavova vezanih uz građanska prava i obaveze, aktivnog građanstva i djelovanja za zajedničku dobrobit, komunikacijskih vještina, vrijednosti pravednosti, solidarnosti, nenasilja te drugih. Matančević ističe i kako Kalendar doprinosi dvostrukom cilju, u pogledu obuhvata i obilježja korisnika: jačanju profesionalnih kompetencija nastavnika i stručnih djelatnika u osnovnim školama te jačanju vrijednosti i vještina sadržanih u širem okviru građanskog odgoja od rane školske dobi te kontinuirano do završetka srednje škole.

Kalendar je na početku školske godine dostavljen svim osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima u Hrvatskoj (1.365 institucija), a njegov sadržaj obuhvaća učenike osnovnih i srednjih škola. Uz Kalendar, na web stranici Pragme www.udruga-pragma.hr za svaki mjesec su dostupni i radni listovi koji tematski i sadržajno prate pojedini mjesec u Kalendaru.

Kalendar je besplatan za učenike kako bi se ostvario jednak pristup obrazovanju za sve učenike u Hrvatskoj, a tiskan je uz potporu Ministarstva socijalne politike i mladih i Grada Zagreba.

Korištenje Kalendara će biti evaluirano kako bi se procijenili njegovi dosezi te odredila potreba za novim stručnim materijalima za učenike i nastavnike, a Pragma će aktivno sudjelovati u primjeni Kalendara u partnerskim i suradničkim školama, učeničkim domovima, socijalnim i obrazovnim institucijama.