Zašto je organizacijama civilnog društva važno Izvješće o radu Pravobraniteljice za djecu?

Izvjece_o_radu_pravobraniteljice_u_2010

Izvješće Pravobraniteljice za djecu za 2010. godinu donosi niz problema i potreba s kojima se suočavaju djeca u Hrvatskoj, a na čije rješavanje – osim državnih i javnih tijela i akademske zajednice – su pozvane i organizacija civilnog društva. PRAGMA u svome Strateškom planu do 2012. godine ističe dva cilja komplementarna s radom Pravobraniteljice: promicati zdrave stilove života kod djece i mladih te unaprijediti suradnju s relevantnim organizacijama civilnog društva, tijelima državne uprave, lokalne i regionalne samouprave. Izvješće Pravobraniteljice, ali i evaluacija rada, ukazuje da je potreban samostalan, nezavisan, financijski snažan ured Pravobraniteljice za djecu kako bi se ostvarila puna suradnja s udrugama i zaštitila dječja prava. 

„…siromaštvo najteže pogađa djecu, ugrožava njihove šanse za preživljavanje i razvoj, uzrok je kršenja mnogih njihovih prava te ima dugoročne negativne posljedice. Siromaštvo je povezano s usklađivanjem dječjih prava i stvara zapreke u ostvarivanju punih potencijala djece. Ono je mnogo više od materijalne deprivacije i odražava se u svim područjima dječjeg života. Najčešće u zdravstvenoj skrbi, obrazovanju, stanovanju, slobodnom vremenu i igri, ali je vidljivo i kroz područja koja se odnose na zaštitu od svih oblika nasilja, slobodu izražavanja, informiranost, slobodu udruživanja i drugo. Kao jedna od mogućih mjera kojima bi se smanjilo dječje siromaštvo je i uključivanje što većeg broja djece u predškolske ustanove, a na obrazovanje djece se ukazuje kao na ključnu mjeru u prevenciji siromaštva i poštivanju dječjih prava…“.
Izvjece_o_radu_pravobraniteljice_u_2010mila_jelavic

Pravobraniteljica za djecu je posebno upozorila na uskraćivanje djece u njihovim elementarnim pravima – kao što je pravo na zdravstvenu zaštitu i dokumente, zato što mu nije osigurano pravo na prijavu prebivališta. S ovakvim problemima se suočavaju obitelji koje nemaju riješeno stambeno pitanje. Ističe se da je prijava prebivališta čin volje stanodavca, koji nerijetko stambeni prostor iznajmljuje „na crno”, onemogućujući na taj način podstanaru prijavu prebivališta te sva prava vezana uz tu prijavu. Uočen je i problem provedbe deložacije iz protupravno useljenih objekata nakon provedenog sudskog postupka te slučajevi nemogućnosti korištenja postojećeg stambenog prostora uslijed prekida bračne zajednice. Ovoliki broj predmeta vezanih za ugroženi životni standard djece ponovo upućuje na nedovoljnu orijentiranost jedinica lokalne samouprave na zadovoljenje potreba stambenog zbrinjavanja socijalno ugroženih obitelji, ali i obitelji koje ne ostvaruju dovoljan prihod ni za održavanje minimuma stambenih uvjeta (isključenje električne energije ili obustava isporuke pitke vode), a koje prema važećim kriterijima nisu u kategoriji socijalno ugroženih članova društvene zajednice. Ima i pozitivnih primjera odgađanja prisilnog iseljenja obitelji iz stambenog prostora temeljem aktivnosti centara za socijalnu skrb, kao i dobrotvornih akcija pojedinih gradova i općina kojima je uspješno riješeno stambeno zbrinjavanje obitelji.

Pravobraniteljica ističe da smo svjedoci da djeca noću lutaju ulicama što često završava alkoholiziranjem ili time da postaju izvršitelji odnosno žrtve nasilničkog ponašanja. Objavljeni su podaci za osam Policijskih postaja Grada Zagreba i Policijsku postaju Sesvete, iz kojih je vidljivo da je Policijska uprava zagrebačka postupala prema 570 djece zatečene u noćnom izlasku. Postupanja policije prema malodobnoj djeci zatečenoj u nedozvoljenim noćnim izlascima podrazumijevaju dovođenje djece u policijsku postaju, uspostavljanje kontakta s roditeljima ili dežurnim socijalnim radnikom, razgovor s djetetom te nakon provedenog postupka obavještavanje nadležnog centra za socijalnu skrb. Također, ističe se važnost zaštite djece od neprimjerenog oglašavanja, s posebnim naglaskom na oglašavanje piva. Osobito je za djecu zbunjujuće to što se pivo oglašava na športskim terenima i tijekom prijenosa športskih događaja, stvarajući dojam da je konzumiranje piva prihvatljivo ponašanje te da pridonosi društvenom životu, prijateljstvu, druženju, užitku praćenja športskog događanja. Kada je u pitanju oglašavanje športskih kladionica i kasina, kao i oglašavanje igara na sreću na daljinu, predlaže se  ograničenje u elektroničkim medijima i tiskanim medijima dostupnim djeci i na javnim događanjima.

Zahvaljujući potpori Grada Zagreba, Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, Ureda za ljudska prava Vlade RH, Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti i Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Pragma u 2011. godini promiče aktivnu ulogu djece u lokalnoj zajednici, štiti njihova ekonomska i socijalna prava u području stanovanja i zdravlja te potiče na nastavak obrazovanja.