Zaštita prava djece – radionica udruge Korak po korak

U prostorima Matice hrvatske u Zagrebu, 30. rujna 2011.g. održana je radionica pod nazivom Prevencija seksualnog nasilja nad djecom. Organizatori su bili Udruga roditelja Korak po korak, a radionica je bila planirana Akcijskim planom provedbe Kampanje Vijeća Europe za zaustavljanje seksualnog nasilja nad djecom u Republici Hrvatskoj, čiji je nositelj Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
Cilj radionice bio je poboljšati uvid u složeni problem seksualnoga nasilja nad djecom, a bila je namijenjena CAP (Child Assault Prevention) pomagačima u svrhu stručnog usavršavanja i ostalima zainteresiranima za ovu problematiku. Voditeljica radionice bila je Gorana Hitrec, prof. psihologije iz Udruge roditelja Korak po korak, a  gošća – predavačica Nikolina Škrlec iz Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba. Na radionici je iz udruge Pragma prisustvovala Jelena Mališa, prof. socijalna pedagoginja.

U prvom dijelu predstavljeni su svjetski i europski statistički podaci o seksualnom nasilju nad djecom i definicije vezane uz kaznena djela protiv spolne slobode i ćudoređa, a koje su obuhvaćene Prijedlogom novog Kaznenog zakona Republike Hrvatske. Napomenulo se kako ne postoje usklađena statistička praćenja pojave, no kako otprilike svako peto dijete postaje žrtvom nekog oblika seksualnog nasilja. Navedene su aktivnosti koje predstavljaju seksualno nasilje u obliku seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja djeteta te karakteristike počinitelja prema dobi, spolu i motivaciji. Zasebno područje predstavljalo je seksualno zlostavljanje putem Interneta. Nakon kraće rasprave, sudionicima je prikazan tridesetminutni isječak iz emisije Oprah show o svjedočanstvu žrtve i počinitelja seksualnog nasilja. Uslijedio je rad u grupama na kojima se raspravljalo o određenim pitanjima i dilemama vezanima uz direktan rad s djecom kada je u pitanju otkrivanje seksualnog nasilja. Osnovni zaključci rada u grupama su potom predstavljeni svima prisutnima.

Raspravu su poticale same predavačice, ali i spontane reakcije na određene teme, poput pitanja pridobivanja djetetovog povjerenja i istovremene dužnosti prijavljivanja kaznenog djela, pitanja efikasnosti našega sustava u reagiranju na nasilje i suradnje institucija. Važno je bilo napomenuti kako zlostavljana djeca odrastaju s mišlju da su seksualne aktivnosti koje imaju sa zlostavljačem normalne, budući da ih na njih često navode bliski članovi obitelji ili rođaci, stoga ih je potrebno osvijestiti o suprotnome. Budući da je bio prisutan veliki broj CAP pomagača, pozvani su da naknadno predstave Udruzi Korak po korak vlastiti program djelovanja u vrtićima i školama u svrhu prevencije seksualnog nasilja.

Radionica je bila korisna zbog praktičnih uputa i konkretnih definicija koje pomažu u radu s djecom i mladima kako bi se što ranije otkrio eventualni oblik seksualnog nasilja. Rasprava je pomogla u rješavanju određenih dilema u radu s djecom i mladima.