PRAGMA pristupila Euro-mediteranskoj zakladi za dijalog među kulturama “Anna Lindh”

PRAGMA je postala članica Euro-mediteranske zaklada za dijalog među kulturama “Anna Lindh”, a time i Hrvatske mreže za suradnju na Euro-Mediteranu. Zaklada “Anna Lindh” je posvećena promicanju dijaloga među kulturama euro-mediteranske regije i djeluje kao mreža nacionalnih mreža okupljajući organizacije civilnoga društva, javne ustanove i slične organizacije iz različitih područja aktivnosti.
Sa sjedištem u Aleksandriji, ALF je prisutan u 43 države članice Barcelonskog procesa: Unije za Mediteran. Hrvatska mreža za suradnju na Euro-Mediteranu promiče dijalog, znanje i različitost među kulturama euro-mediteranske regije razvijanjem tolerancije i otvorenosti prema novim spoznajama, religijama, kulturama i vrijednostima. Hrvatska mreža se zalaže za promicanje i zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, sukladno prijedlogu Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija, izabrana je za nacionalnog koordinatora Hrvatske mreže za suradnju na Euro-Mediteranu te postala službeni predstavnik ALF-a u Hrvatskoj.