Za kvalitetno stanovanje – i u podstanarstvu!

Podstanarstvo Zagreb

Povodom brojnih medijskih upita o kvaliteti stanovanja u Hrvatskoj, udruga Pragma ističe kako niz godina promiče kvalitetno i dostupno stanovanje za sve, zahvaljujući potpori Grada Zagreba – Ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom.

Kako je stanovanje je jedna od osnovnih čovjekovih potreba, a stan velika materijalna i simbolična vrijednost svakog kućanstva, tako je ona i materijalno i simbolička važna za svakog pojedinca.

Pri pronalasku dobrog mjesta za življenje u podstanarstvu, trebali bi:

    • Pažnju posvetiti kvaliteti odnosa stanodavaca i najmoprimaca (podstanara) te zagovarati obostrano pošten odnos. Stan je materijalno i simbolički važan objema stranama i za dobar odnos je potrebno razumjeti i dogovoriti interese obje strane: vlasnik očekuje najmoprimce koji će brižno čuvati stan od oštećenja te koji će poštovati kućna pravila u pogledu buke, čistoće, odnosa s drugim stanarima; koji će redovito i uredno plaćati ugovorenu najamninu i režije te da imaju pravo kontrole korištenja stana zbog utvrđivanja poštuje li se ugovor o najmu stana. Najmoprimac (podstanar) očekuje da stanodavac poštuje ugovor o najmu stana u pogledu cijene i rok korištenja stana i njegove opreme (kućanskih i drugih aparata…), poštuje njegovu privatnost, osobito osobnu ili obiteljsku, te da pošteno i savjesno održava stan (kod popravaka, održavanja opreme ili servisiranja opreme ili uređaja kod kvarova).
    • Ugovorni odnosi trebaju biti dobro regulirani. Ugovor o najmu stana treba biti dovoljno detaljan kako bi se izbjegle nesuglasice te predvidjele neke životne poteškoće, npr. što će se dogoditi ako podstanar dobije otkaz te mu je potreban „poček“ plaćanja stanarine 2-3 mjeseca? Predlažemo građanima da unajmljuju stan isključivo zaključivanjem ugovora o najmu stana, a ugovor ovjere kod javnog bilježnika; dodatno razrade u ugovoru otkaz ugovora od strane najmodavca i najmoprimca; plaćanje pologa i povrat pologa nakon završetka ugovora; plaćanje režija i najamnine nakon otkaznog roka; sam otkazni rok; produljenje ugovora i sl.
    • Prije donošenja odluke o najmu, provjerite dostupnost sadržaja (obrazovnih, kulturnih, socijalnih; ovisno o potrebama pojedinca ili obitelji). Ovisno o strukturi obitelji (jednočlana, višečlana – s manjom ili većom djecom, starijim članovima, osobama s invaliditetom…), potrebno je odrediti prioritete obitelji, tj. svakog njezinog člana.
    • Prije donošenja konačne odluke o najmu – osobito dugoročnom najmu, razmislite odgovara li kvaliteta stana i okruženje vašim potrebama: gdje je stan smješten (možete li ga kvalitetno hladiti zimi, a grijati ljeti?); kakav mu je položaj u zgradi (je li prizemlje, suteren i kako će se taj položaj odraziti na naše zdravlje i sigurnost?); kakav je okoliš zgrade – postoje li zelene površine?; kakva je higijena – sakupljanje i odvoz smeća; kakvi su međuljudski odnosi u širem smislu – sa stanarima u zgradi, u okruženju; je li zadovoljavajuća blizina posla i prometna povezanost s nama važnim dijelovima grada; jeste li zadovoljni javnom sigurnosti (kakav je kriminalitet u zajednici?).