Webinari za mlade u području psihologije

I ove godine Pragma provodi ciklus od 10 webinara kojima pomaže učenicima u kvalitetnijem polaganju ispita iz državne mature – područje psihologije za učenike srednjih škola. Specifičnost Pragminih radionica je povezivanje teorijskih sadržaja s primjerima iz svakodnevnog života. Svrha ciklusa webinara je povećati obrazovne šanse učenika, motivirati za nastavak školovanja, povećati socijalnu uključenost učenika i podići kvalitetu života učenika diljem Hrvatske.

Cijena ciklusa je 450,00 kuna koja se uplaćuje na IBAN račun Pragme: HR6923400091110232954, prije početka ciklusa, a za učenike slabijeg materijalnog statusa webinari su besplatni (obavezno je priložiti pisanu preporuku stručnih suradnika, nastavnika ili razrednika kojom jamče da učenik treba podršku, a obitelj je slabijeg materijalnog stanja; ili rješenje centra za socijalnu skrb o korištenju zajamčene minimalne naknade) unutar projekata i programa Pragme.

Psihologija je na državnoj maturi jedan od izbornih predmeta. Ovaj ciklus webinara usmjerit će se na nekoliko temeljnih područja psihologije kao znanosti, uz isticanje obrazovnih ishoda i pripremanje učenika za polaganje konkretnog ispita na državnoj maturi. Predviđene teme prate područja ispitivanja, koja su navedena u Ispitnom katalogu za državnu maturu u školskoj godini, a poseban naglasak stavljen je na povezivanje naučenog i primjenu teorijskih znanja koristeći višegodišnje iskustvo rada Savjetovališta za mlade udruge Pragma.

Očekivani obrazovni ishodi webinara su: opisati glavne metode u psihologiji; razlikovati grane psihologije; razumjeti biološke osnove ponašanja; opisati procese osjeta i percepcije; objasniti procese razvoja emocija i motivacije; navesti načine suočavanja sa stresom; objasniti procese učenja i pamćenja; razlikovati vrste pamćenja; razlikovati vrste inteligencije; navesti metode testiranja inteligencije; usporediti faze razvoja čovjeka; navesti temeljne osobine ličnosti; usvojiti osnove psihičkih poremećaja; objasniti grupne procese; razumjeti utjecaj stavova na ponašanje.

U radu će biti korištena literatura: Bratko, D. (2001). Psihologija, udžbenik za psihologiju za gimnazije. Profil: Zagreb; Šverko, B. (ur.) (2006.). Psihologija, udžbenik za psihologiju za gimnazije. Školska knjiga: Zagreb; kao i stručni i znanstveni članci iz relevantnih domaćih i međunarodnih časopisa, npr. Psihologijske teme, Odgojno-obrazovne teme, Društvena istraživanja: časopis za opća društvena pitanja, Kriminologija&socijalna integracija: časopis za kriminologiju, penologiju i poremećaje u ponašanju, Revija za socijalnu politiku, Revija za sociologiju, Socijalna psihijatrija; Socijalne teme: Časopis za pitanja socijalnog rada i srodnih znanosti, Ljetopis socijalnog rada.

Plan i program rada:

Teme WEBINARA:PREDVIĐENI DATUMi*:
1. Metodologija11. 3. od 17 do 18 sati.
2. Biološka psihologija18. 3. od 17 do 18 sati.
3. Osjeti i percepcija25. 3. od 17 do 18 sati.
4. Učenje i pamćenje31. 3. od 17 do 18 sati.
5. Emocije i motivacija15. 4. od 17 do 18 sati.
6. Ličnost22. 4. od 17 do 18 sati.
7. Inteligencija i kreativnost29. 4. od 17 do 18 sati.
8. Razvojna psihologija6. 5. od 17 do 18 sati.
9. Socijalna psihologija13. 5. od 17 do 18 sati.
10. Zajednička provjera znanja,
primjena naučenog; rasprava.
Evaluacija webinara.
20. 5. od 17 do 18 sati.

 *moguća su odstupanja od predviđenih datuma/vremena o čemu će učenici i roditelji (koji su ostavili e-mail kontakte u potpisanim suglasnostima) biti pravovremeno obaviješteni.

Voditeljica ciklusa webinara je Marija Granić, mag. psihologije i savjetnica u Pragmi (pragma@udruga-pragma.hr, 01 7789 950, 095 7789 950).

Prijave učenika putem obrasca: https://forms.gle/frHBqnEU2cGVHJi2A.

Maloljetni učenici moraju imati pisanu suglasnost roditelja/skrbnika za uključivanje u radionice: