Vlada RH predlaže izmjene poreza na promet nekretnina

Vlade Republike Hrvatske je na 99. sjednici 23. prrosinca 2010. godine usvojila Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona.
U najvećem i najznačajnijem dijelu izmjene i dopune sadržane su u odredbama kojima se propisuje porezna osnovica, porezno oslobođenje za kupnju prve nekretnine i trenutak izvršnosti rješenja o utvrđivanju poreza na promet nekretnina.