Vanjski poslovi RH i udruge?

PRAGMA je 16.10.2009. g. pozvala Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija na veća proračunska izdvajanja tijekom 2010. godine za provedbu Komunikacijske strategije za informiranje hrvatske javnosti o Europskoj uniji i pripremama za članstvo putem organizacija civilnog društvo. Izdvajanja za provedbu Komunikacijske strategije za informiranje hrvatske javnosti o Europskoj uniji i pripremama za članstvo putem organizacija civilnog društvo trenutno su skromna prema našim spoznajama – putem javnog natječaja za 2009. godinu sufinancirano je 15 udruga s ukupnim iznosom od 250.000,00 kuna (raspon od 10.000,00 do maksimalno 35.000,00 kuna po udruzi).

Ovo je nastavak trenda prema kojem nije dovoljno iskorišten potencijal organizacija civilnog društva (udruga, zaklada, lokalnih građanskih inicijativa) u pripremi pristupanja Hrvatske Europskoj uniji. Organizacije civilnog društva moraju postati dio cjelovite strategije Ministarstva vanjskih poslova u širenju informacija o svim – pozitivnim i negativnima učincima punopravnog članstva Hrvatske u Europskoj uniji.

Udruga PRAGMA, kao organizacija koja provodi programe zagovaranja, istraživanja, edukacija i evaluacija, posebno ističe ulogu organizacija koje se bave pitanjima socijalne politike Hrvatske.

Hrvatske javnost mora biti upoznata s pravima i obavezama u Europskoj uniji, te apeliramo na Ministarstvo da u pripremi proračuna za 2010. godinu posebnu pažnju pridoda Komunikacijskoj strategiji te poveća proračunska izdvajanja za organizacije civilnog društva i ostale dionike u tom procesu.