Ured

Adresa: Teslina 13, Zagreb
Telefon:
++385 (1) 77 89 950
Faks: ++385 (1) 77 89 951

E-pošta:
pragma@udruga-pragma.hr

OIB: 93604401369
MB: 2104822
RNO: 0082171
Žiro račun: HR6923400091110232954, Privredna banka Zagreb
Datum upisa u Registar udruga Republike Hrvatske: 26.7.2006. godine
Registarski broj udruge: 21004854