Svjetski dan socijalne pravde

svjetski_dan_socijalne_pravde

svjetski_dan_socijalne_pravde

Akcija „24 sata socijalne pravde“ povodom obilježavanja 20. veljače – Svjetskog dana socijalne pravde

Pragma, potaknuta aktualnom krizom socijalne države, poziva na aktivno obilježavanje Svjetskog dana socijalne pravde putem online ankete koja ispituje percepciju socijalne pravde u Hrvatskoj. Anketa je dostupna od subote u podne do nedjelje u podne na web portalima i na www.udruga-pragma.hr.

Anketa se sastoji od pet pitanja otvorenog tipa, a odabrane odgovore Pragma će dostaviti Hrvatskom saboru i nadležnim tijelima državne uprave.

Svjetski dan socijalne pravde u Hrvatskoj posebno je značajan zbog učestalih stvaranja mitova o skupoći socijalne državi i nužnosti smanjenja državne uprave, kao i uvjerenju da će većina društvenih problema nestati ulaskom Hrvatske u Europsku Uniju“, naglasio je Nedjeljko Marković, predsjednik Pragme i dodao da je Republika Hrvatska u 2009. godini za socijalnu zaštitu – koja uključuje zdravstveni, mirovinski i sustav socijalne skrbi te različite obiteljske ili roditeljske naknade – izdvajala 20,8% BDP-a, dok članice Europske Unije izdvajaju gotovo 27% BDP-a.

Generalna skupština Ujedinjenih naroda je u studenom 2007. godine odlučila 20. veljače obilježavati kao Svjetski dan socijalne pravde. Države članice priznale su da se socijalni razvoj mora temeljiti na pravdi, solidarnosti, skladu i jednakosti među svim zemljama i unutar svake od njih, a socijalna pravda, jednakost i pravičnost čine temeljne vrijednosti svakog društvenog života. Ekonomski rast nužno treba promicati pravičnost, socijalnu pravdu, mora egzistenciju učiniti mogućom za “društvo svih” – društvo koje se temelji na pravdi i poštivanju ljudskih prava te temeljnih sloboda. Države članice su priznale da slavljenje ovog dana može pridonijeti dodatnom učvršćenju napora međunarodne zajednice za iskorjenjivanje siromaštva, povećanja zabrinutosti za dostojanstvo rada, jednake mogućnosti i pravični pristup socijalnim dobrima te pravdi za svaku ljudsku osobu.

Posebno je potrebno naglasiti da socijalna pravda, koja je kao pojam nastala u okruženju industrijske revolucije, i dalje aktualna te povezuje socijaldemokratske i demokršćanske političke opcije u pogledu na organizaciju društva. Socijalna pravda bi mogla tako biti središnje mjesto suradnje različitih političkih opcija na korist svih građana.

Obilježavanjem Svjetskog dana socijalne pravde provođenjem ankete „24 sata socijalne pravde“ i javnim komuniciranjem razmišljanja građana, Pragma želi promicati temeljna ljudska, posebno socijalna, prava te podsjetiti donositelje odluka na potrebe građana i važnost konzultiranja s njima.

Anketa

{aicontactsafeform pf=3|use_css=1}

Napomena:
Odabrane odgovore Pragma će dostaviti Hrvatskom saboru i nadležnim tijelima državne uprave.

Akcija se provodi uz potporu Lila Palum d.o.o.