Svjetski dan socijalne pravde – 20. veljače 2011. godine

Svjetski dan socijalne pravde su odobrile 192 zemlje, članice Generalne skupštine Ujedinjenih naroda, na plenarnoj sjednici u studenom 2007. godine. Države članice priznale su da socijalni razvoj ima kao orijentacijsku liniju pravdu, solidarnost, sklad i jednakost među svim zemljama i unutar svake od njih; socijalna pravda, jednakost i pravičnost čine temeljne vrijednosti svakog društvenog života. Ekonomski rast nužno treba promicati pravičnost, socijalnu pravdu, mora egzistenciju učiniti mogućom za “društvo svih”, društvo koje se temelji na pravdi i poštivanju ljudskih prava te temeljnih sloboda.

Države članice ipak su priznale da slavljenje ovog dana može pridonijeti dodatnom učvršćenju napora međunarodne zajednice za iskorjenjivanje siromaštva, povećanja zabrinutosti za dostojanstvo rada, jednakih mogućnosti i pravičnog pristupa socijalnim dobrima te pravdi za svaku ljudsku osobu.

Čestitamo Svjetski dan socijalne pravde svim građanima i građankama Republike Hrvatske!

Život i dostojanstvo ljudske osobe
“Svaka osoba, stvorena je na Božju sliku i sličnost, i zato korjenito usmjerena prema svome Stvoritelju, u trajnom je odnosu sa svima koji su zaodjenuti istim dostojanstvom. Promicanje dobra pojedinca tako se izmjenjuje sa služenjem općem dobru tamo gdje se prava i dužnosti podudaraju i uzajamno jačaju” (Ivan Pavao II., iz Poruke za Svjetski dan mira, 1999., 2).

Prava i odgovornost ljudske osobe
“U ljudskom suživotu svako prirodno pravo osobe uključuje odgovarajuću dužnost svih drugih osoba: dužnost prepoznavanja i poštivanja tog prava. U stvari, svako temeljno ljudsko pravo vuče svoju neukrotivu moralnu snagu iz prirodnog zakona koji ga daje i nameće odgovarajuću zadaću. Stoga oni koji, dok natrag traže vlastita prava, zaboravljaju ili ne ističu prikladno i vlastite zadaće, trče u opasnost gradnje jednom rukom i razaranja drugom“ (Ivan XXIII., Pacem in terris, 15).