Susret predstavnika Europskog parlamenta i Europskog gospodarskog i socijalnog odbora s mladima zagrebačkog Sveučilišta

U okviru inicijative „5 ideja za Europu mladih“ (5 ideas for a younger Europe) potpredsjednica Europskog gospodarskog i socijalnog odbora nadležna za područje komunikacije Anna Maria Darmanin i potpredsjednik Europskog parlamenta Gianni Pittella posjećuju europska sveučilišta u cilju prikupljanja mišljenja, očekivanja i ideja studenata o budućnosti Europske unije i kreiranja politika za mlade, a 25. veljače 2013. godine u Auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu održali su susret sa studentima Sveučilišta u Zagrebu.

Suorganizatori skupa u Hrvatskoj su bili udruga Pragma i Pravni fakultet – Studijski centar socijalnog rada Sveučilišta u Zagrebu. Skup je dio rada Pragme u području promicanja većeg sudjelovanja mladih u oblikovanju i provođenju javnih politika – osobito nakon ulaska RH u Europsku uniju.

Pročitajte izvješće sa Skupa i pogledajte fotografije.
web1web2