Suradnja organizacija koje rade s mladima kojima prijeti ispadanje iz sustava obrazovanja

prva WEB

Udruga Pragma je 21. ožujka 2013. godine organizirala stručni skup “Suradnja organizacija koje rade s mladima kojima prijeti ispadanje iz sustava obrazovanja” u prostoru ZgForuma, Gajeva 27 u Zagrebu, kako bi javnosti i stručnjacima predstavila programe i rezultate rada s mladima kojima prijeti ispadanje iz sustava obrazovanja.

Na Skupu su sudjelovali stručnjaci – stručni suradnici iz srednjih škola i učeničkih domova grada Zagreba, predstavnik Ministarstva socijalne politike i mladih Zoran Žagrić, izaslanica Gradonačelnika Grada Zagreba Biserka Bucković, predstavnica Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Ines Prlić, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Zagreb Božena Horvat Alajbegović, predstavnica Ureda za obrazovanje, mlade i šport Grada Zagreba Helena Miladić i pomoćnik ravnatelja Vladina ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Predrag Šipka, kao i Pragmini suradnici i partneri.
Više fotografija sa Skupa pogledajte ovdje.
prva WEBtreca WEBdruga WEBcetvrta WEB

Udruga Pragma u programima podrške mladima u zajednici i razvoja socijalnih usluga usmjerenih mladima kojima prijeti ispadanje iz sustava obrazovanja pruža usluge savjetovanja, mentorstva, obiteljske terapije, obrazovanja, informiranja i zagovaranja, istaknuo je predsjednik Pragme Nedjeljko Marković. Programi se provode uz potporu Grada Zagreba, Ministarstva socijalne politike i mladih i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, a osigurana je i institucionalna podrška Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva do kraja 2013. godine. Predstavnici Pragme na ovom su Skupu upoznali stručne suradnike u školama i širu javnost s metodama i principima rada s mladima kojima prijeti ispadanje iz sustava obrazovanja, osobito radom Savjetovališta za mlade koje vodi Jelena Mališa, prof. socijalne pedagogije i radom obiteljske terapije koju vodi mr.sc. Roberta Brusić. Suzana Jedvaj, mag. socijalnog rada je predstavila neke rezultate istraživanja o mladima i odnosu stručnjaka prema problemu ispadanja iz sustava obrazovanja; Lucija Jug je iznijela svoje iskustvo mentorstva s mladima, a Ana Miljenović, asistentica na Studijskom centru socijalnog rada, iznijela je neke podatke iz evaluacije Programa kao i prijedloge za unaprjeđenje rada.

Izaslanica Gradonačelnika Biserka Bucković je istaknula važnost suradnje Grada s civilnim sektorom te predanost Grada programima koji su usmjereni mladima. Istaknuta je višegodišnja potpora Pragmi kao i njezina prepoznatljivost u socijalnim i obrazovnim programima. Predstavnici nadležnih ministarstava su istaknuli dobru suradnju s Pragmom te važnost ovakvih okupljanja – osobito u ravnomjernom pružanju socijalnih usluga različitim skupinama (mladima, mladima u rizicima, mladima kojima prijeti ispadanje i sl.). Ravnateljica Božena Horvat Alajbegović je naglasila potrebu za boljom komunikacijom među dionicima u lokalnoj zajednici te je ponudila i konkretne oblike suradnje Centra za socijalnu skrb Zagreb s organizacijama civilnog društva i školama. Također, Centar će imenovati predstavnike – koordinatore u svakom područnom uredu koji će imati obavezu komunikacije sa školama i udrugama, a predlaže se i izrada protokola o suradnji Centra i škola.

Dosadašnji rezultati Pragminih programa za mlade su pokazali višestruku dobit, a to su prije svega pružanje podrške u unaprjeđenju obrazovanja i zapošljivosti mladih, aktivno uključivanje mladih u život zajednice te podrška obitelji i široj društvenoj zajednici. S druge strane, kako je istaknuto u raspravi, daljnji ciljevi programa su proširenje palete usluga i učenje mladih aktivnom građanstvu, jačanje institucionalnih i financijskih kapaciteta Udruge, proširenje mreže suradnika i izvan Zagreba te daljnja integracija iskustva u radu s mladima.