Suradnja organizacija civilnog društva koje razvijaju i pružaju socijalne usluge za mlade

DSC02178

U organizaciji udruge Pragma 14. rujna 2011.g. održan je sastanak kako bi se unaprijedila suradnja organizacija civilnog društva koje razvijaju i pružaju socijalne usluge za mlade i provode prvu godinu trogodišnjih programa sufinanciranih od Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi. Na sastanku su, osim domaćina, sudjelovali predstavnici Udruge za zaštitu obitelji iz Rijeka (U.Z.O.R.), Hrvatske udruge za ranu intervenciju u djetinjstvu (HURID), Hrabrog telefona, Rehabilitacijskog centra za stres i traumu, Ambidekster kluba i predstavnica Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi. Sudionici su istaknuli da u radu s mladima primjećuju porast broja onih koji imaju kontinuirane i/ili višestruke probleme koji nadilaze mogućnosti savjetovateljskog rada te je stoga nužan multidisciplinarni i kros-sektorski pristup i zapošljavanje novih stručnjaka, što je potporom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi i omogućeno.

DSC02178DSC02179DSC02180DSC02181

Uočena je i potreba poučavanja mladih o njihovim pravima, posebno o pravima koja ostvaruju u radnom odnosu, kao i organizirana pomoć i vođenje pri pronalasku zaposlenja. Sve veći broj mladih pokazuje interes za organiziranim provođenjem slobodnog vremena, ukazujući na nedostatak sadržaja u lokalnim zajednicama čime se otvara prostor za poboljšanje postojećih i razvoj novih usluga. Istaknuta je potreba širenja socijalnih usluga na sve mlade, s posebnim naglaskom na ranjive skupine – mlade s poremećajima u ponašanju, kojima su pomoć i podrška najpotrebniji. Pri radu s mladima kojima je izrečeno izvršavanje posebne obveze savjetovališnog rada, potrebno je dodatno osnaživati i motivirati roditelje kako bi se uključili u tretman i time povećali njegove učinke. Uključivanje roditelja je neupitno i kod ranih intervencija u djetinjstvu kako bi se uspostavila mreža rane podrške obiteljima uz razvoj interdisciplinarnog pristupa korisniku i suradnju različitih institucija. Na sastanku se razgovaralo i o uvođenju standarda kvalitete u rad udruga i provedbe evaluacija rada te su razmijenjena dosadašnja iskustva. Sudionici su zaključili da će standardi kvalitete doprinijeti ujednačenosti kvalitete usluga u različitim područjima Hrvatske te da je potrebno provoditi edukacije i dijeliti primjere dobre kako bi njihovo uvođenje ostvarilo svoju svrhu.