Objavljen Zakon o poticanju prodaje stanova

U svrhu poticanja prodaje stanova radi prevladavanja nepovoljnog stanja u stanogradnji do 31. prosinca 2011. objavljen je 31. ožujka 2010. godine ZAKON O POTICANJU PRODAJE STANOVA (Narodne novine 38/2010) koji uređuje odobravanje zajmova te sklapanje i praćenje provedbe ugovora o zajmu koji se iz državnih sredstava odobrava prilikom kupnje stana.

Cjelovit tekst Zakona je dostupan na http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_03_38_966.html.

Vlada je, kako se navodi u priopćenju sa 50. sjednice 9. ožujka 2010. godine, donijela Plan državnih sredstava iz kojih se odobrava zajam prilikom kupnje stana. Raspoloživa sredstva u 2010. godini za odobravanje zajma do 30. lipnja 2010. godine osiguravaju se u iznosu od 32.410.307,05 kuna.