Stanovanje i zdravlje u Zagrebu – predstavljeni rezultati kvalitativnog istraživanja

Udruga Pragma je na stručnom Skupu 30.10.2013.g. u prostorima ZgForuma – Ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada predstavila glavne nalaze kvalitativnog istraživanja, a koje će naći praktičnu i teorijsku primjenu u unaprjeđenju kvalitete stanovanja u Zagrebu.
Kvalitativno akcijsko istraživanje je provedeno temeljem financijske i stručne potpore Ureda za zdravstvo Grada Zagreba od lipnja 2012. do veljače 2013.g. s ciljem dobivanja novih spoznaja o kvaliteti stanovanja i međuutjecaju kvalitete stanovanja i zdravlja u Zagrebu. Dubinskim intervjuima s 30 liječnika i patronažnih sestara te putem jedne fokus grupe dobiveni su podaci koji pružaju početne spoznaje i podatke o mišljenjima stručnjaka, kao i njihovim iskustvima, o kvaliteti stanovanja i utjecaju na zdravlje, a suradnja sa zdravstvenim i socijalnim institucijama može doprinijeti uvođenju teme kvalitetnog stanovanja u javni diskurs.
Više fotografija sa Skupa pogledajte OVDJE.
sudionici skupaSlavko Antolic Ured za zdravstvo Grada Zagreba

Ispitanici ističu čimbenike koji utječu na kvalitetu stanovanja u Zagrebu – slabu ili lošu higijenu, probleme s kvalitetom hrane, vodom ili cijevima, vlagom i plijesni, žoharima i glodavcima, držanje životinja u stanu, prenapučenost, život u podrumima i suterenima, kao i problem loše opremljenosti te grijanja i hlađenja stanova.

Prepoznate su „ranjive društvene skupine” u području stanovanja – mladi koji imaju probleme stambenog osamostaljivanja; starije osobe koje imaju problem održavanja prostora i upotrebe stana te (pretjerane) emocionalne vezanosti za stambeni prostor, uz izolaciju i osamljenost, te osobe s invaliditetom koji imaju probleme prilagođenosti prostora stana njihovim potrebama i uporabe stana.

Ističe se utjecaj međuljudskih odnosa na kvalitetu stanovanja – važnost ulaganja u međuljudske odnose, dobrosusjedsku pomoć, stvaranje povjerenja, jasne komunikacije – nasuprot otuđenosti i napetostima u stanu. Pitanje povezanosti kvalitete stanovanja i zdravlja svi ispitanici sagledavaju puno šire, u kontekstu općeg zadovoljstva životom, utjecajem na odnose na poslu, mogućnosti obrazovanja djece i zajedničkog provođenja slobodnog vremena obitelji.

Prepoznaje se potreba uvođenje specijaliziranih usluga – servisnih usluga kod starijih za kućanske poslove; uvođenje instituta pomoći za obitelji te usluge za mlade obitelji; predlažu se edukacije građana o pomoći drugima, higijeni, prehrambenim navikama, kao i organiziranje pružanja konkretne pomoći (akcije) u zajednici.

Kao ključne dionike u zajednici koji bi trebali rješavati stambene probleme ispitanici ističu lokalne vlasti (gradske urede), komunalne službe i ministarstva, udruge, volontere, samoorganiziranje građana (dobrosusjedske akcije), gradske četvrti i mjesne odbore, cijelu zajednicu.

Pragma u istraživanju vidi teorijsku i praktičnu primjenu – rezultati istraživanja se mogu koristiti pri izradi mjera socijalne i slike zdravlja Grada Zagreba, financiranje projekata, tiskanje letaka, brošura, izradu web stranica, kao i edukaciju građana – kroz povezivanje javnozdravstvenih i socijalnih tema, kao i poticanje dobrosusjedske pomoći – ulaganje u dobre odnose te organiziranje „konkretnih akcija” pomoći građanima.

Iskustva stečena ovim istraživanjem treba prenijeti i na nacionalnu razinu, ukoliko postoji zainteresiranost nadležnih tijela.

Održani Skup nastavak je dosadašnjeg djelovanja Pragme u području stambene politike, a Udruga je provela nekoliko programa s ciljem promicanja kvalitetnog stanovanja i „prava na stan“ kao temeljnog ljudskog prava. Pragma sedmu godinu zaredom provodi program pružanja podrške podstanarima – najmoprimcima: „Želim znati – pravo na stan“, uz potporu Ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Grada Zagreba.