Socijalnu pravdu u RH ugrožava visoka nezaposlenost mladih

Povodom Svjetskog dana socijalne pravde koji se obilježava u petak 20. veljače 2015. udruga Pragma skreće pozornost na nekoliko činjenica:

Stopa rizika od siromaštva u Hrvatskoj je i dalje jedna od najviših u Europi (19,5%), a veliki dio građana živi u uvjetima teške materijalne oskudice i ne mogu zadovoljiti temeljne životne potrebe koje se smatraju nužnima za dostojanstven život. Hrvatska izdvaja 9% manje BDP-a za socijalnu zaštitu od drugih zemalja Unije gdje je prosječno 29% BDP-a. Potrebno je kontinuirano naglašavati promjene u pogledu na uređenje društva gdje unapređenje i poštivanje socijalnih prava treba shvatiti kao razvojni standardi socijalnu investiciju usmjerenu na aktivaciju i uključivanje, a ne kao na trošak.

U Hrvatskoj, kao i ostatku Europe, veliki je raskorak između formalnih i praktičnih prava jer formalno priznavanje nekoga socijalnog prava samo po sebi ne jamči i njegovu primjenu u praksi i postoji značajan broj prepreka koje ometaju ostvarenje socijalnih prava.

Pragma povodom Svjetskog dana socijalne pravde upozorava na težak položaj mladih i probleme u njihovom „kretanju u život“ – u prosincu 2014. na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje bilo je registrirano 316.763 nezaposlenih osoba, od kojih je čak 57.251 osoba do 24. godine.  

Nezaposlenost mladih izaziva rizik „izgubljene generacije“ – može imati dugotrajan negativan gospodarski i socijalno-demografski utjecaj jer mladi imaju manje šanse na tržištu rada, niže plaće, slabije izglede za dugoročno zapošljavanje i u velikom su riziku od siromaštva i socijalne isključenosti.

Jamstvo (Garancija) za mlade predstavlja strukturnu reformu koja bi trebala omogućiti brzu aktivaciju mladih tražitelja posla u najkraćem mogućem roku, usmjerene poboljšanju prijelaza mladih ljudi između 15. i 30. godine iz sustava obrazovanja na posao, a mjere iz Plana provedbe Jamstva za mlade su ugrađene u Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali koji je odobren od Europske komisije u siječnju 2015. godine. Pragma će aktivno – sudjelovanjem u praćenju provedbe operativnih programa – izvještavati javnost o uočenim poteškoćama te predlagati unaprjeđenja za zaštitu mladih.

Pragma upozorava da je i dalje prisutno ignoriranje činjenice da prerano napuštanje školovanja uzrokuje gospodarske i socijalne posljedice na razini pojedinca, obitelji i cjelokupne zajednice. Prevencija napuštanja školovanja mora postati jedan od temelja nacionalnih – socijalnih, obrazovnih, gospodarskih – politika.

Pragma također upozorava da, unatoč obećanju Vlade RH i potpori Hrvatskog sabora, nije pokrenut proces pristupanja Republike Hrvatske Revidiranoj Europskoj socijalnoj povelji, jamcu socijalne pravde za cijelu Europu.

UN je 2007. odlučio 20. veljače obilježavati kao Svjetski dan socijalne pravde budući se socijalni razvoj mora temeljiti na pravdi, solidarnosti i jednakosti među svim zemljama i unutar svake od njih, a socijalna pravda, jednakost i pravičnost čine temeljne vrijednosti svakog društvenog života. Slavljenje ovog dana može pridonijeti učvršćenju napora međunarodne zajednice za iskorjenjivanje siromaštva, povećanja zabrinutosti za dostojanstvo rada, jednake mogućnosti i pravični pristup socijalnim dobrima te pravdi za svaku osobu.

Pragmine aktivnosti se provode uz potporu Ministarstva socijalne politike i mladih, Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Grada Zagreba te poslovnih subjekata