Socijalne usluge – financiranje, partnerstva i zakonodavna rješenja

image

U Vili Dalmaciji u Splitu, PRAGMA je 15. srpnja 2011. održala stručni skup „Socijalne usluge – financiranje, partnerstva i zakonodavna rješenja“ na kojem su sudjelovali ravnatelji i stručni radnici obrazovnih, socijalnih, zdravstvenih, znanstvenih i drugih javnih institucija, predstavnici organizacija civilnog društva te Grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije. Ciljevi Skupa su bili poticanje i otvaranje javne rasprave o dostupnosti socijalnih usluga na području Splitsko-dalmatinske županije, posebno grada Splita te  perspektive pružanja socijalnih usluga i dostupnosti izvora financiranja. Raspravljalo se i o odgovornosti nacionalnih i lokalnih dionika te o modelima suradnje, partnerstava i umrežavanja koja mogu biti primjenjiva i korisna u pružanju socijalnih usluga. 

Skup je otvorio Nedjeljko Marković, predsjednik PRAGME: „Skup pokazuje da u Splitu i Županiji postoji želja za suradnjom te da se o važnim društvenim temama – kao što su socijalne usluge – javno raspravlja. Socijalne usluge čine jedan od većih proračunskih rashoda središnje države, a što treba očuvati te unaprijediti kvalitetu pružanja na lokalnim razinama. Usluge nisu ravnomjerno dostupne i te velike regionalne razlike mogu unijeti nezadovoljstvo kod građana, kao i osjećaj nepravde“. Marković je najavio i konferenciju s međunarodnim sudjelovanjem koja se treba održati 11. studenog u Zagrebu povodom 50 godina Europske socijalne povelje, koja posebno štiti prava ranjivih skupina. „Organizacije civilnog društva mogu doprinijeti smanjivanju nepravde, a naša Udruga će i dalje nastaviti povezivati javne, državne, neprofitne i lokalne dionike u toj borbi“, zaključio je Marković na Skupu.

imageimage_1image_2

Luka Mađerić, predstojnik Vladina ureda za ljudska prava u izlaganju je povezao ljudska i socijalna prava: „kada govorimo o socijalnim pravima, često se uz njih veže i pojam socijalne pravde. Važno je istaknuti kako socijalna prava podrazumijevaju socijalnu solidarnost. Socijalna prava ne proistječu samo iz Ustava i zakona, nego se ona također kreiraju i implementiraju putem socijalnih programa i aktivnosti raznih sudionika (tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, organizacije civilnoga društva, a ostvarivanje tih prava uključuje brojne aktivnosti u prikupljanju sredstava, financiranju i organizaciji socijalnih službi. Upravo je stoga važan pristup socijalnim pravima. Socijalna sigurnost, čiji su temelj socijalna prava, otvara mogućnost ljudima da budu aktivni i suoče se s rizicima svog djelovanja, što pozitivno utječe na socijalnu klimu, poduzetništvo, te ukupni društveni razvoj. Upravo takvu razvojnu ulogu socijalnih prava prepoznale su Europska unija i Vijeće Europe“.

Ante Bjažević, ravnatelj Centra za socijalnu skrb Split iznio je primjer rada Centra, posebno u okviru reforme sustava socijalne skrbi te nove projekte koji se mogu prenijeti u druge zajednice – razvoj volonterstva te osnaživanje korisnika sustava socijalne skrbi.

Slavko Jerončić, ravnatelj Caritasa Split ističe da je promjena političkog i gospodarskog sustava nametnula i potrebu restrukturiranja Caritasa: „zahtjev je to vremena u kojemu jesmo, a koje samo po sebi zahtijeva umrežavanje humanitarnih ustanova, osnivanje partnerstva s društvenim ustanovama, kao i udrugama, sa svima čiji je cilj suzbijanje siromaštva i pomoć ljudima u nevolji“ istaknuo je Jerončić i povezao dekret nadbiskupa Barišića gdje stoji: „nastojte oko pojedinih važnijih projekata povezati crkvene i društvene ustanove kako bi zajednički napori bili učinkovitiji.“ U raspravi tijekom Skupa, ravnatelj je spomenuo i velike projekte koje Caritas provodi – rad za opće dobro osuđenika na slobodi kao i posebnih obveza maloljetnika,  poboljšanja stambenih uvjeta za siromašne obitelji, osiguravanje toplih obroka te novi projekt „Sigurne kuće“ za žene žrtve obiteljskog nasilja. „Transparentnošću svoga djelovanja postigli smo povjerenje ne samo korisnika pomoći, nego i društvenih ustanova, što se vidi po sklopljenim ugovorima i ostalim oblicima suradnje koje ćemo i dalje razvijati u svrhu zajedničkog nam cilja, a to je pomoć najpotrebnijima“, zaključio je na Jerončić.

Skupu su se obratili i ravnateljica Obiteljskog centra Splitsko-dalmatinske županije, Marija Jelinović, ujedno i predstavnica Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, koja je prezentirala aktivnosti Centra govoreći o projektima i programima koje Centar provodi na području Županije.

Udruga PRAGMA je Skup organizirala u partnerstvu s Caritasom Splitsko-makarske nadbiskupije, Centrom za socijalnu skrb Split i Uredom za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske. Skup se održao u domaćinstvu Grada Splita čiji su predstavnici i otvorili Skup, a Vladin ured za ljudska prava je pokrovitelj događanja.