Uloga stručnjaka – socijalnih radnika u promicanju socijalne pravde i solidarnosti u društvu

caritas zgb 19-3-2013

Povodom Svjetskog dana socijalnog rada 19. ožujka 2013. godine, predsjednik Pragme Nedjeljko Marković je održao predavanje za zaposlenike i suradnike Caritasa Zagrebačke nadbiskupije posvećeno socijalnoj pravdi i solidarnosti u hrvatskom društvu. Istaknuta je velika odgovornost stručnjaka – socijalnih radnika – u promicanje i unapređivanje osobne, društvene i institucionalizirane solidarnosti, kao i trajne skrbi o socijalnoj pravdi. Caritas Zagrebačke nadbiskupije – kao najveća vjerska i humanitarna organizacija u Hrvatskoj – posebnu pažnju posvećuje edukaciji zaposlenika kako bi i rad s korisnicima bio kvalitetniji i ostvarivao svrhu postojanja Caritasa: “njegovati, jačati i širiti duh djelotvorne ljubavi prema bližnjemu“. U nastavku predavanja, ravnateljica s. Jelena Lončar i voditeljica socijalnih projekata Elza Parlov analizirale su rad socijalnih radnika u ustanovama i planirale daljnje djelovanje Caritasa.
caritas zgb 19-3-2013

Caritas Zagrebačke nadbiskupije ima brojne socijalne programe i projekte: Kuća za smještaj majki i djece od rođenja do tri godine starosti „Kuća ljubavi“ – Savica Šanci; Kuće za smještaj djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi Sv. Nedjelja, Trešnjevka, Dubec i Vugrovec; Centar za radnu terapiju i rehabilitaciju Brezovica; Dnevni boravak za osobe s invaliditetom Brezovica i Kustošija, a pruža i stručnu – savjetodavnu pomoć pojedincima i obiteljima kroz obiteljsko savjetovalište te pruža i materijalnu pomoć ranjivim skupinama na području Nadbiskupije.