Smjernice za razvoj javnih politika u području medijske pismenosti i adresar organizacija

Unutar projekta Medijsko obrazovanje je važno.MOV* nastale su smjernice za razvoj medijskog obrazovanja unutar formalnog i neformalnog obrazovnog sektora.

Medijsko obrazovanje ključno je u prenošenju vještina i znanja potrebnih za snalaženje u složenom medijskom svijetu, kritičku analizu informacija i aktivni doprinos društvu. Smjernice su osmišljene kao doprinosi prepoznavanju izazova koje donosi sveprisutnost medijske tehnologije i manjkavost kritičkih kompetencija za snalaženje u takvom okruženju. Prepoznajući važnost nastavnika i nastavnica, smjernice progovaraju i o potrebi njihovog uključivanja u programe jačanja kompetencija za izvođenje, ali i daljnji razvoj medijskog obrazovanja u školama.

Provođenjem ovih preporuka možemo zajednički stvoriti obrazovno okruženje koje osnažuje pojedince, njeguje kritičko razmišljanje i vodi ka primjeni stečeni znanja u svim segmentima života u našem, neprekidno medijski posredovanom okruženju.

Preuzmite smjernice, pridružite nam se u njihovu promicanju i zagovaranju njihove provedbe (napomena: Pragma je autor smjernice “Socio-emocionalne vještine i medijska pismenost):
1. Medijsko obrazovanje u osnovnim školama
2. Medijska pismenost u srednjim školama
3. Medijska pismenost i međupredmetna provedba GOO
4. Medijska pismenost u neformalnom obrazovanju
5. Socio-emocionalne vještine i medijska pismenost
6. Medijska pismenost i medijska politika

Također, prema nalazima anketnog ispitivanja partnera na projektu “Medijsko obrazovanje je važno.MOV“, u Hrvatskoj imamo itekako razgranatu scenu dionika koji se primarno, ili dijelom svojeg područja djelovanja, bave i nekim oblikom medijskog obrazovanja ili doprinosa medijskoj pismenosti, bilo u formalnom ili u neformalnom obrazovnom kontekstu. Pregledajte tablicu na: https://mov.com.hr/2023/08/11/637/ i javite nam se ako smatrate i vaša organizacija, temeljem svoga rada, treba biti u njoj!

Cilj tematske mreže “Medijsko obrazovanje je važno.MOV” je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za učinkoviti dijalog s javnom upravom, socijalnim partnerima te visokoobrazovnim i istraživačkim institucijama u oblikovanju i provođenju reformi vezanih uz razvoj medijske pismenosti kao pismenosti novog doba. Projekt tematske mreže je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Pragme. Više o mreži na https://mov.com.hr