Skrb za starije osobe u lokalnoj zajednici

U Varaždinu je 29. veljače 2016. godine, na poziv Varaždinske županije – Koordinacije za ljudska prava, predsjednik Pragme Nedjeljko Marković održao uvodno izlaganje o politikama za starije u Republici Hrvatskoj na okruglom stolu: “Skrb za starije osobe u lokalnoj zajednici – kako se boriti protiv socijalne isključenosti i diskriminacije po dobnoj osnovi“.

Marković je istaknuo probleme povezane uz stanovanje starijih, zdravstvenu i socijalnu zaštitu, osiguranje prihoda temeljem rada ili socijalnih naknada, zaštitu dostojanstva… Izlaganje je završio citirajući profesora Vladu Puljiza: “Mogli bismo reći da u sjeni drugih problema u Hrvatskoj imamo “dramu starih ovisnih ljudi”. Tek smo na početku traženja modaliteta za kombiniranu javno – privatnu politiku koja je prikladna tom riziku. Šira politika aktivnog starenja, koja podrazumijeva nekoliko dimenzija, tek je u začecima“. 

Tema okruglog stola je bila posvećena osobama starije životne dobi, s ciljem zaštite i promicanja prava starijih osoba te iniciranje unapređenja njihove skrbi, na temelju utvrđenog stanja i potreba u Varaždinskoj županiji. Cilj je bio podizanje svijesti zajednice o potencijalima starijih osoba, informiranje javnosti o potrebama i kvaliteti života starijih osoba, promjeni odnosa društva i zajednice o fenomenu starosti, osnaživanje njihovog sudjelovanja i suodgovornosti za kvalitetnu starost te smanjenje socijalne isključenosti ove ranjive skupine.

Okrugli stol se bavio sustavnim okvirima zaštite, poštivanja i promicanja ljudskih prava starijih osoba; politikama usmjerenim starijim osobama u RH; stanjem i položajem starijih osoba u Varaždinskoj županiji; promicanjem i poticanjem aktivnog starenja u zajednici, sudjelovanjem u životu  lokalne zajednice i volonterstva te jačanjem socijalnih mreža starijih osoba i organizacija civilnog društva; međugeneracijskom solidarnošću; skrbi i materijalnom položaju starijih osoba, stanjem socijalnih usluga; organiziranošću i aktivnostima udruga  umirovljenika; utvrđivanjem stanja i potreba te spremnost sudionika okruglog stola u predlaganje smjernica i preporuka tijelima u Županiji nadležnim za pitanja  starijih osoba, u cilju unaprjeđenja njihove skrbi i poboljšanja životnih i drugih uvjeta.

Uz predsjednika Pragme, na skupu su sudjelovali i predsjednica Županijske skupštine Dubravka Biberdžić, zamjenik župana Alen Kišić, pročelnica Ljubica Križan, članovi Koordinacije za ljudska prava Varaždinske županije na čelu s predsjednicom prof. dr. sc. Vesnom Dušak, predstavnici  Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – Područne službe Varaždin, predstavnici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područne službe Varaždin, predstavnik Doma za starije i nemoćne osobe  u Varaždinu, predstavnik Društva Crvenog križa Varaždinske županije, predsjednica Savjeta za socijalnu skrb Varaždinske županije, predstavnik Caritasa Varaždinske biskupije, predstavnik Saveza  udruga umirovljenika Varaždinske županije, predstavnik Udruge umirovljenika  Grada Lepoglave, predstavnik Upravnog odjela za zdravstvenu zaštitu  i socijalnu skrb Varaždinske županije.
Fotografije: Mario Klapša, Varaždinska županija.