Siromaštvo i nejednakost u EU

Pragma, kao suosnivačica i članica Hrvatske mreže protiv siromaštva, snažno podupire rad Mreže te smo surađivali u organizaciji Mrežina skupa – zajedno s Pravnim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu – Studijskim centrom socijalnog rada i platformom „Mreža hrane“ – tematsku raspravu i promociju publikacije: “Siromaštvo i nejednakost u EU” u petak, 19. veljače 2016. godine u prostoru Studijskog centra socijalnog rada u Zagrebu.

Publikacija „Siromaštvo i nejednakost u EU“ Hrvatske mreže protiv siromaštva tiskana je uz potporu Europske mreže protiv siromaštva i Grada Zagreba – Ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom. Platforma “Mreža hrane” korisnica je potpore Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva u okviru Tematskog fonda Demokratizacija i razvoj civilnoga društva 2.0.