Sigurni uživo, sigurni online – praćenje i izvještavanje u području online i offline života djece i mladih u Hrvatskoj

Posljedice online života djece i mladih u Hrvatskoj na njihov stvarni offline život nisu odgovornost pojedinca odnosno isključivo roditelja, učitelja ili škole, okruženja u kojem dijete ili mlada osoba živi kao ni medija – jedan je od glavnih zaključaka radnog sastanka – treninga s novinarima i urednicima te stručnjacima za djecu i mlade na temu „Sigurni uživo, sigurni online – praćenje i izvještavanje u području online i offline života djece i mladih u Hrvatskoj” koji je održan 22. travnja 2024. godine u Zagrebu. Mediji imaju ogromnu moć utjecanja na informiranje i oblikovanje javnog mnijenja, ali bez suradnje svih dionika koji sudjeluju u odgoju djece i mladih, edukacije, osnaživanja i kapacitiranja, nisu u mogućnosti ispraviti sve devijacije i negativne pojave u društvu.

            Na prvom dijelu treninga novinari i urednici su upoznati sa stavovima djece i mladih prema količini vremena koje provode online i sadržaju koji konzumiraju. Istraživanja pokazuju da pripadnici generacije Z na pametnim telefonima provode gotovo pet sati dnevno, a to vrijeme ne smatraju potrošenim jer su prilikom pregledavanja sadržaja na društvenim mrežama cijelo vrijeme povezani sa svojim prijateljima. Također, ističu da društvene mreže koriste za informiranje o svijetu i stvarima koje su im važne. S druge strane, djeca i mladi nisu sposobni nositi se s rizicima i posljedicama online svijeta među kojima je najraširenije međuvršnjačko nasilje koje dovodi anksioznosti, depresije i drugih problema s mentalnim zdravljem. Također, velik broj djece i mladih je u riziku od socijalne izolacije i neuspjeha u školi zbog količine vremena, ali ponajviše zbog sadržaja koji konzumiraju. Novinari i urednici su tijekom rasprave istaknuli da uspijevaju otvoriti prostor za ove teme no smatraju da kao medijski djelatnici, ali i roditelji, nisu dovoljno educirani i teško prate svaku novu pojavu u svijetu društvenih medija. Nadalje, u nedostatku vremena da se specijaliziraju i posvete određenim temama zbog ogromne količine radnih zadataka, ponekad odluče ne ulagati dodatan trud i angažman u obradu ovih tema. Stručnjaci su ukazali na potrebu većeg angažmana novinara u kreiranju edukativnih članaka i reportaža koji su edukativni, ali zabavni djeci i mladima kako bi doprli do te generacije. Novinari bi trebali surađivati sa školama, organizirati i sudjelovati u provedbi radionica i predavanja, stvarati interaktivan sadržaj, demonstrirati svoj proces rada i istraživanja s ciljem medijskog opismenjavanja učenika, djelatnika u školi i roditelja.

            Na drugom dijelu sastanka s novinarima i urednicima u fokus je stavljena upravo suradnja medija i roditelja odnosno njihova zajednička uloga u prevenciji nepoželjnog ponašanja djece i mladih. Mediji imaju moć u osvještavanju roditelja, ali i njihovom angažiranju koje, u konačnici, dovodi do pozitivnog ponašanja djece. Ipak, na sastanku je istaknuto kako je izostanak medijske strategije i promicanje jedne vrste roditeljstva i odgoja doveo do značajnog pada autoriteta roditelja što opet ostavlja posljedice na zdrav razvoj djeteta. Uloga medija je poticati roditelje na uključenje u programe roditeljstva, destigmatiziranje stručne pomoći, utjecanje na norme zajednice i pružanje informacija o roditeljstvu „teže” dostupnoj populaciji s čime su se prisutni novinari i urednici složili. Istaknuli su da imaju dobru suradnju sa stručnjacima iz područja socijalnog rada, psihologije i socijalne pedagogije, ali su, kao i stručnjaci, primijetili da su roditelji, koji trebaju podršku u roditeljstvu, nerijetko skloni izbjegavanju suradnje sa školom i medijima. U raspravi se nije zaobišao ni utjecaj društvenih mreža na današnje roditeljstvo gdje se roditelji često međusobno uspoređuju, slušaju savjete i upute samoprozvanih life coacheva i influencera u području roditeljstva i općenito pretjerane izloženosti roditelja i djece.

            Novinari i urednici su iskazali potrebu za dodatnim edukacijama i brifinzima za stručnjacima, ali smatraju da treba mijenjati zakonsku regulativu i kreirati učinkovite strategije koje će ubrzati prevenciju svih oblika neprihvatljivog ponašanja, ne samo među djecom i mladima, već u cijelom društvu.

Trening se održao unutar programa „Online i uživo – program prevencije na svim platformama“. Programske aktivnosti provode se uz financijsku potporu Ministarstva zdravstva. Sadržaj dokumenta i treninga u isključivoj je odgovornosti Udruge i ni pod kojim uvjetima ne može se smatrati kao odraz stajališta Ministarstva zdravstva. Partneri u projektu su Društvo za komunikacijsku i medijsku kulturu i Hrvatska mreža protiv siromaštva.