Radionica: “Prikaz alkohola u hrvatskim medijima i ponašanje mladih”

NATASA GAJSKI KOVACIC I UCENICI

U Školi za primalje udruga Pragma je održala 10. lipnja 2013. g. prvi niz radionica za učenike s temom utjecaja medija na ponašanje mladih i prevenciju ovisnosti (alkoholizma). Istaknuto je kako se već godinama vode rasprave o tome da današnji mediji preveliki naglasak stavljaju na negativno te da ima previše nasilnih sadržaja (senzacionalističkih prikaza vršnjačkog nasilja pa do stavljanja na naslovnicu sadržaja poput obiteljskog nasilja), a istraživanja pokazuju kako mladi smatraju da je izvještavanje u medijima o njima neobjektivno, s previše predrasuda i stereotipa te da bi mediji trebali više isticati pozitivne primjere, govoriti o njihovim uspjesima u školi, na natjecanjima znanja i sportskim natjecanjima.
NATASA GAJSKI KOVACIC I UCENICIRADIONICA1

Zakon o elektroničkim medijima obvezuje da prilozi koji se objavljuju ne bi smjeli vrijeđati dostojanstvo čovjeka, da se ne emitiraju pornografski ili nemoralni sadržaji i prilozi u kojima se potiče i veliča nasilje, kriminal, upotreba alkohola, droge i cigareta, koje zabranjuju poticanje i širenje mržnje, diskriminaciju, širenje antisemitizma i ksenofobije, a osobito je teško utjecati na takve internetske sadržaje. Kada je riječ o alkoholu – osobito pivu, mladima su približeni ciljevi marketinških kampanja u kojima je često mlada osoba ciljana publika, a kroz „zabavne“ sadržaje mladima se želi nametnuti korištenje alkohol kao poželjan stil života.

Podaci pokazuju kako je u Hrvatskoj oko 240.000 alkoholičara, a već je niz godina prisutan problem pijenja među mladima koji prvo piće popiju najčešće u vlastitom domu, na nagovor članova obitelji. Istraživanja među srednjoškolcima pokazuju da je njih 84% probalo alkohol. Sa 13 godina dječaci počinju eksperimentirati sa alkoholom, sa 14 djevojčice. Trećina dječaka srednjoškolske dobi jednom ili više puta tjedno namjerno prekomjerno opija konzumirajući pet ili više pića u manje od dva sata. Kod nekih mladih alkohol pojačava agresivno ponašanje, pri čemu prednjačke dječaci.