“Stop” program za mlade – uspješna provedba u lokalnoj zajednici

grupna USZM 1-3-2013

U Udruženju obrtnika Grada Zagreba u petak 1. ožujka 2013. g. održan je stručni skup povodom završetka pilot-projekta „Stop“ kojeg je provodila Udruga sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež, u partnerstvo s Pragmom.

Na stručnom skupu je prikazano kako su mlađi maloljetnici preuzeli odgovornost za vlastito ponašanje kada su se nalazili iza 23 sata bez pratnje odrasle osobe na javnom mjestu. Stručne osobe su podučile maloljetnike kako bi razumjeli da je njihovo ponašanje utjecalo na druge ljude koji ih okružuju, shvatili da je ponašanje njihov izbor i da je taj izbor mogao biti i drugačiji. Maloljetnicima se predočilo da je pozitivno ponašanje priznanje lošeg ponašanja i ponudila im se mogućnost  promjene kako bi izbjegli takva ponašanja u budućnosti, kroz rad u jednoj od suradničkih organizacija civilnog društva.

grupna USZM 1-3-2013Peto Kujundzic USZM

U Hrvatskoj maloljetnici neprihvatljiva ponašanja godišnje počine 8.000 prekršaja od kojih jednu četvrtinu na području Zagreba. Za njih im se izrekne sudski ukor ili novčana kazna, što često ne dovodi do efikasnih promjena u njihovu ponašanju. Udruga sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež na ovaj je problem odlučila odgovoriti primjenom Stop programa – suvremenog odgojnog programa koji na neprihvatljivo ponašanje maloljetnika odgovara alternativnim sankcijama i brzim postupanjem nudeći im mogućnost prekida postupka uz prihvaćanje svoje odgovornosti i promjene kroz društveno-koristan rad.

“Putem Stop programa, maloljetnicima se po uzoru na nizozemski Halt program nudi mogućnost zamjene sudskog postupka programima koji uključuju dobrovoljno prihvaćanje savjetovanja, treninga socijalnih vještina ili rada u humanitarnim organizacijama, gdje se na njih djeluje poticajnim i pozitivnim odgojnim metodama uključivanja u društvo. Maloljetnicima se šalje jasna poruka o nedopustivosti i štetnosti njihovog ponašanja ali i pruža mogućnost da aktivno sudjeluju u promjeni tog ponašanja”, pojašnjava sutkinja Lana Petö Kujundžić, predsjednica Udruge sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež. Halt program, primijenjen prema maloljetnim počiniteljima „lakših“ prekršaja, temelji se i na iskustvima hrvatskog modela posredovanja kroz izvansudsku nagodbu u kaznenim postupcima prema maloljetnicima i mlađim punoljetnicima, teoretski po principima restorativne pravde. „Stop program“, u Nizozemskoj ima tradiciju još od 1981. godine, a njegova je primjena u međuvremenu pokazala rezultate uspješnosti od čak 93 posto. Slični se podaci dobivaju i kroz evaluaciju rada Službe za izvansudsku nagodbu koja se uspješno izvodi u 92 posto slučajeva.

Primjenjujući tridesetogodišnja iskustva Nizozemaca, hrvatski „Stop program“ u svojoj je pilot-fazi proveden krajem 2012. godine te tijekom siječnja 2013., na području zagrebačke općine Trnje. Koordinirala ga je Udruga sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež u suradnji s udrugom Pragma i Udrugom za izvansudsku nagodbu i posredovanje u kaznenom postupku, zajedno s policijom VIII. policijske postaje Trnje, te Centrom za socijalnu skrb Zagreb – Podružnica Trnje. Projekt su podržali i predstavnici škola i domova općine Trnje, a nakon prikaza Halt programa putem MATRA projekta nizozemske vlade, njegovu su provedbu sufinancirali Grad Zagreb, Ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom te Ured za obrazovanje, kulturu i šport.

„Provedbu projekta usmjerenu mladima započeli smo u studenome protekle godine, kada smo s djelatnicima policije i stručnim osobama iz Udruge za izvansudsku nagodbu i posredovanje u kaznenom postupku dogovorili konkretne korake u radu s maloljetnicima neprihvatljiva ponašanja, te smo izradili i poseban protokol o postupanju s maloljetnicima. Po takvom načinu rada, programom je bilo obuhvaćeno 11 maloljetnika s općine Trnje, u dobi od 14 do 16 godina, koji su bili zatečeni na javnom mjestu bez pratnje odrasle osobe, a u društvu osoba koje su konzumirale alkohol,“ pojašnjava sutkinja Petö Kujundžić. Društveno-korisni rad maloljetnici su odradili u Izviđačkoj školi, Domu za starije i nemoćne osobe Trnje, u Centru za duhovnu pomoć, Udruzi slijepih Zagreb, nogometnom klubu Trnje i Ambidekster klubu“.

Evaluacijsko izvješće je pokazalo da se radi o programu koji se može uspješno planirati i provesti s postojećim resursima lokalne zajednice, uz dodatnu edukaciju svih uključenih stručnjaka i daljnje osiguravanje financiranja programa i suradnih udruga. Procesna evaluacija je pokazala visoko zadovoljstvo svih uključenih, a što je najvažnije djece i roditelja, a početno vrednovanje ishoda programa, također je pokazalo visok stupanj zadovoljstva roditelja i djece i stručnjaka postignućima provedbe pilot-programa.

Projektni tim „Stop programa“ će, ukoliko donatori prepoznaju potrebe, nastaviti s daljnjom primjenom programa u zagrebačkim općinama Centar i Medveščak, a Udruga  predviđa i posebne programe obuke odabranih policajaca i socijalnih radnika koji će projekt provoditi. Ujedno će se predočiti i Ministarstvu socijalne politike i mladih kao i Ministarstvu unutarnjih poslova da se na ponašanja maloljetnika koji čine prekršaje može djelovati na drugačiji način.