Promicanje prava djece – suradnja Pragme i Centra mladih „Ribnjak“

DSC01677_640x480

Upoznavanje djece s dječjim pravima važan je korak u zaštiti njihovih prava. Zaštita dječjih prava kroz prepoznavanje i zadovoljenje njihovih potreba, jedan je od strateških ciljeva Pragme. Kako bi dječja prava približila djeci na njima razumljiv način, Pragma je u suradnji s Centrom mladih „Ribnjak“ organizirala dvije edukativno-kreativne radionice pod nazivom „Imam prava“ za učenike prvih razreda osnovne škole. Učenici su na radionici upoznati s Konvencijom o pravima djeteta (UN, 1989.) kroz pričanje priča, igru, crtanje i izradu plakata te su nas zadivili svojom kreativnošću, zainteresiranošću i poznavanjem vlastitih prava. Učenici su upoznati i s oblicima kršenja dječjih prava te kome se obratiti u takvoj situaciji. Također, učenici su razgovarali i o poštivanju prava drugih ljudi, posebno prijatelja iz razreda, a i sami su ukazali na primjere kada njihova prava nisu bila poštovana.

Republika Hrvatska je kao država stranka, a prema članku 44. (stavku 1.b), obvezna Odboru za prava djeteta Ujedinjenih naroda podnositi periodična izvješća o stanju prava djeteta koja možete pročitati na mrežnim stranicama Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti i Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi.

DSC01677_640x480DSC01685_640x480DSC01697_640x480