Prevencija ovisnosti – “Pomak” za djecu i mlade u Hrvatskoj

Udruga Pragma nastavlja s provedbom projekta “Pomak” (Ugovorno tijelo: Ministarstvo socijalne politike i mladih, klasa: 230-02/14-04/67, urbroj: 519-05-2-2/7-14-2) koji se od 2008. godine provodi s ciljem jačanja zaštitnih čimbenika kod djece i mladih u rizicima u smjeru nekonzumiranja sredstava ovisnosti i jačanja mreže neprofitnih, javnih i državnih organizacija, kao i stručnjaka koje skrbe o djeci i mladima u rizicima.

 

Kroz niz radionica, predavanja, individualnog i grupnog rada s učenicima, online infomiranjem, kao i izradom stručnog materijala, edukacijama stručnjaka, promocijom zdravlja u zajednici i brojnim drugim aktivnostima, Pragma će pružati podršku djeci i mladima kako bi pravovremeno promijenila neadekatvna ponašanja. 

Pragma osobito radi na jačanju i uspostavljanju čimbenika zaštite, npr. na razvoju socijalne kompetencije, kontrole impulsa, visokoj razini motivacije; kohezije unutar obitelji, brige i podrške; jačanju snažne veze roditelj-dijete i dosljedne roditeljske supervizije i discipline; jasnim normama protiv zlouporabe – povezanost s vršnjacima konvencionalnih stavova, dosljedne i jasne norme i poruke u zajednici koje podupiru nekorištenje sredstava ovisnosti.

Partneri u provedbi “Pomaka” su Udruga sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež i Centar za socijalnu skrb Zagreb.