Pragma predstavila dvije nove publikacije: „Online“ i „Mjesto pod suncem“

Obje publikacije su autorsko djelo zaposlenika Pragme – Jelene Adamlje, Marije Granić, Mirjane Soljačić i Nedjeljka Markovića, a u publikaciji „Mjesto pod suncem“ autorskom timu se pridružila i Ivana Sučić.

Ljubica Radovac, dipl. socijalna radnica

Jedanaesti Pragmin školski kalendar, ove godine naziva „Online“, posvećen je fenomenu društvenih mreža i interneta te je kroz njega obuhvaćeno nekoliko pozitivnih i negativnih strana njihova korištenja, a koji se oslikavaju na svakodnevne živote naše djece i mladih.

„Riječ je o jedinstvenom popularnom štivu koje se uspijeva približiti različitoj publici, s različitom tematikom i različitim načinima konzumacije sadržaja… Tekst pritom ne zapada u zamku dualizma, vrijednosno crno-bijelog stajališta, već se mladima transparentno nude informacije, ništa se ne tabuizira i poziva ih se da kritičkim mišljenjem zauzmu aktivan odnos prema onome što susreću u virtualnom svijetu.“ (recenzentica izv. prof. dr. sc. Ana Opačić)

„Uz tekstove, svako poglavlje nudi alate za vođenje radionica/aktivnosti/vježbi s ciljem osvještavanja određenih izazova i načina njihova rješavanja i razumijevanja, kao i preporuke za  čitanje (znanstvene i stručne) literature, gledanje filmova ili drugih sadržaja, što predstavlja posebnu vrijednost ove publikacije.“ (recenzentica dr. sc. Romana Galić)

Teme priručnika „Mjesto pod suncem označavaju neke od značajnijih prekretnica u životu mladih, poput osamostaljenja i preuzimanja novih životnih, radnih, profesionalnih i obiteljskih uloga. Riječ je i o mladima koji prolaze kroz različite faze propitivanja granica i pronalaska svoga „mjesta pod suncem“, poteškoća sa socijalnom izolacijom i usamljenošću, nesudjelovanjem na tržištu rada i nedostatkom motivacije za obrazovanje, poteškoća u održavanju obiteljskih veza i dobrih odnosa s roditeljima, usklađivanja stvarnog i virtualnog svijeta koji je sve više prisutan u životima mladih te prihvaćanja vlastite odgovornosti i samostalnosti koju sa sobom nosi svijet odraslih.

„Vrijednost Priručnika ogleda se u stavljanju naglaska na prihvaćanje individualnosti, slobodnog izbora, ali i odgovornosti za životne odluke. U Priručniku nema dociranja o onome što je dobro ili loše, već poticaj na racionalnu analizu koja je potkrijepljena praktičnim savjetima, konkretnim pričama iz života i znanstvenim istraživanjima, uz preporučenu znanstvenu i popularnu literaturu za čitanje i proširenje horizonta.“ (recenzentica doc. dr. sc. Jadranka Pavić)

„Autori priručnika gotovo laserski precizno detektiraju „problem“ i „odgovaraju“ na njega opisujući okolnosti u životu mladih i njihovih roditelja, kao i u široj društvenoj zajednici, pa i u globalnoj stvarnosti, kao moguće okidače za određene teškoće te usmjeravaju na moguće načine rješavanja. Na kraju navode smjernice i preporuke za nošenje s teškoćama, i to posebno za mlade, a posebno za njihove roditelje.“ (recenzentica mr. sc. Roberta Brusić Pavičić)

Publikacije je lektorirala Jelena Gazivoda, a za grafičku pripremu i dizajn zahvalni smo Narcisi Vukojević. Obje publikacije je moguće preuzeti i putem mrežne stranice Pragme na: https://www.udruga-pragma.hr/publikacije/.