Pragma predlaže poboljšanja u Nacrtu strategije borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u RH

Pragma je 14. veljače 2014.g. uputila Vladi RH primjedbe i prijedloge na Nacrt strategije borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj (2014. – 2020.) koji je bio dostupan za javno savjetovanje od 28. siječnja do 14. veljače 2014. godine. Podupiremo izradu Strategije jer ovakav strateški dokument može pomoći u boljem određivanju prioriteta u provedbi aktivnosti; u boljem utrošku sredstava i daje jasniju sliku buduće socijalne politike RH.

Istaknuli smo kako bi Strategija trebala jasnije biti povezana s direktivama, strategijama i mišljenjima Europske unije i postojećim strateškim dokumentima Vlade RH te da je područje obrazovanja i cjeloživotnog učenja premalo zastupljeno u ovom dokumentu. Kvalitetno obrazovanje i odgoj doprinose održivom razvoju i gospodarskom napretku te poželjnom i trajnom razvoju pojedinca i cijelog društva. Osobito smo dali prijedloge kako unaprijediti područja koje obuhvaćaju najranjivije skupine stanovništva i zaštitu od diskriminacije; strateške ciljeve i prioritete; obrazovanje i cjeloživotno učenje; stanovanje i dostupnost te skrb o starijim osobama.