Pragma na GivenGain platformi

GivenGain-ZADAR 18 i 19 3-2013

U Europskom centru za međusektorsku suradnju u Zadru 18. i 19. ožujka 2013. godine predstavnici Pragme sudjelovali su u ciklusu izobrazbe za korištenje platforme ZaDobroBIT/GivenGain. Na edukaciji su sudjelovali i brojni predstavnici organizacija civilnoga društva iz cijele Hrvatske koji su iskazali interes za korištenje spomenute platforme. Cilj edukacije je bio približiti predstavnicima organizacija civilnog društva mogućnosti GivenGain platforme koja je namijenjena osmišljavanju, planiranju i provedbi kampanje za internetsko prikupljanje sredstava.
Pronađite Pragmu na platformi i poduprite aktivnosti za mlade, obitelji i zajednicu: GivenGain.
GivenGain-ZADAR 18 i 19 3-2013

Podsjetimo, Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva u 2011. godini je uspostavila suradnju sa međunarodnom Zakladom GivenGain radi omogućavanja hrvatskim organizacijama civilnoga društva sudjelovanja u toj globalnoj platformi, koja osim što omogućuje internetsko prikupljanje sredstava, povezuje i aktivira građane za podržavanje društveno korisnih aktivnosti organizacija civilnoga društva.