Pragma je protiv povećanja cijena POS stanova jer će otežati rješavanje stambenog pitanja tisućama građana

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji (dalje: Prijedlog dostupan putem E-savjetovanja http://bit.ly/2Ejzhrv) donosi povećanje prodajne cijene stana i povećanje najveće prodajne cijene građevinskog zemljišta te predlažemo da se odustane od izmjena Prijedloga bez provedbe detaljne procjene socijalnih učinaka.
Neosporno je da je zahvaljujući Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji, od 2001. g. do danas, izgrađeno više od 8 tisuća stanova u 75 jedinica lokalne samouprave te da su te investicije (vrijedne 4,157 milijardi kuna gdje je udio RH više od jedne milijarde kuna) doprinijele rješavanju stambenih potreba građana te da imaju jasne, direktne i indirektne, gospodarske i socijalne učinke.
U Prijedlogu se ne navode koje je gospodarske ili druge probleme prouzročila dosadašnja cijena stana i zemljišta koje je potrebno ispraviti, niti se navode detaljne analize ili studije koje ukazuju na narušene tržišne vrijednosti jer je i sama svrha POS-a osiguravanje povoljnijih stanova od tržišnih, već se kao argument koristi formulacija da „u dosadašnjoj provedbi društveno poticane stanogradnje uočena znatna odstupanja prosječnih prodajnih cijena novih stanova, cijena zemljišta i cijena uređenja komunalne infrastrukture i priključaka na infrastrukturu postignutih u Programu društveno poticane stanogradnje u odnosu na postignute prosječne cijene u realnom sektoru, odnosno u odnosu na prosječne prodajne cijene stanova trgovačkih društava i drugih pravnih osoba bez POS-a.“. Odnosno, da je „Prema podacima DZS-a o cijenama prodanih novih stanova u drugom polugodištu 2016. g., prosječna cijena po 1 m2 u razdoblju od siječnja do prosinca 2016. g. na području RH, a koju su postigli prodavatelji trgovačka društva i druge pravne osobe bez POS-a iznosila je 11.027,00 kuna, što je za 41,3 % više od prosječne cijene POS-a koja iznosi 7.806,00 kuna. Troškovi građevinskog zemljišta u realnom sektoru iznose 1.913,00 kuna, što je za 38,8 % više od prosječne cijene zemljišta u POS-u koja iznosi 1.378,00 kuna“.
Dosadašnja prosječna prodajna cijena stana po m2 korisne, odnosno prodajne površine na jednom stambenom objektu, prema odredbama Zakona ne može biti viša od etalonske cijene građenja m2 stana uvećane za 40 %, pri čemu je etalonska cijena građenja utvrđena u iznosu od 804,00 €/m2. Trenutačno ukupna maksimalna cijena je 1 125,66 €/m² korisne površine stana, a ovim izmjenama će ukupna maksimalna cijena iznosi i do 1 206 €/m² korisne površine stana što je povećanje od 80,34 €/m². Povećanjem cijena stana i zemljišta u POS-u doći će do težeg pristupa stanovanju upravo onim skupinama kojima je bio i namijenjen te će dovesti do daljnjeg narušavanja stambenih uvjeta građana RH.
Stoga se Pragma protivi:
– povećanju prodajne cijene stana koja je regulirana Zakonom u odnosu na prosječnu prodajnu cijenu stana koju su postigla trgovačka društva i druge pravne osobe u 2016. godini;
– povećanju najveće prodajne cijene građevinskog zemljišta u odnosu na prosječnu cijenu građevinskog zemljišta koju su postigla trgovačka društva i druge pravne osobe u 2016. godini.
Podržavamo:
– osnivanje rezervnog fonda radi osiguranja financiranja izgradnje građevine do potpune dovršenosti, u slučaju ako pojedini sudionici u izgradnji nisu izvršili svoje ugovorne obveze ili dio zgrade nije pravovremeno prodan i zbog drugih nepredvidivih okolnosti;
– namjeru da se osiguraju stanovi i javnim službenicima i namještenicima javnih službi (uz državne službenike) u svrhu davanja u najam, a koji se osiguravaju službenicima za potrebe obavljanja službe kako izvan mjesta prebivališta tako i za osiguranje zapošljavanja deficitarnog kadra u javnim službama, naročito u nedovoljno razvijenim područjima Republike Hrvatske.
Foto: https://www.liquid-rs.co.uk/q-when-is-social-housing-not-social-housing-a-when-its-affordable-housing/