POZIV NA SURADNJU na projektu Želim znati: pravo na stan

PRAGMA poziva udruge, zaklade i druge pravne osobe zainteresirane za probleme stanovanja u VARAŽDINU, OSIJEKU, SPLITU, RIJECI i ZAGREBU na suradnju.

Popunjavanjem UPITNIKA i slanjem na e-mail: stanovanje@udruga-pragma.hr ili faks: 01/ 7789 951 organizacije mogu iskazati svoju spremnost na sudjelovanje u projektu.

Udruga PRAGMA će zainteresirane organizacije naknadno kontaktirati putem mailing liste stanovanje@udruga-pragma.hr.

Tijekom 2010. godine udruga PRAGMA će organizirati sastanke s relevantnim dionicima u navedenim gradovima, a jedan od ciljeva rada na projektu je stvaranje mreže organizacija zainteresiranih za unapređenje stambene politike i otvaranje javne rasprave o kvaliteti stanovanja u Hrvatskoj.

Projekt Želim znati: pravo na stan provodi se uz financijsku potporu Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.