Pozitivni pomaci kod mladih u mentorskom programu

U Pragmi je 9. travnja 2014. godine održan redoviti mjesečni sastanak s mentoricama uključenim u mentorski program s ciljem pružanja podrške mentorima i ostvarivanja individualnog programa rada mentora i učenika. Na sastanku su analizirana izvješća o radu s mladima, a mentorice su se osvrnule na svoj dosadašnji odnos s učenicima, te podijelile dojmove i iskustva o napretku programa. Mentorice su informirane o aktualnostima vezanim uz program te je upućen pozivu svim mentoriranim učenicima na individualni razgovor radi evaluacije dosadašnjeg tijeka programa. Na sastanku se sa svakom od mentorica govorilo o ključnim točkama u odnosu mentora i učenika. 
Pojedine mentorice uočavaju pozitivne pomake u odnosu učenika prema školi i školskim obavezama, osobito u redovitosti dolaska na nastavu što je jedan od temeljnih preduvjeta uspješnog završetka školske godine.

Mentorski program se provodi kao aktivnost u projektu “Podrška mladima u zajednici – razvoj socijalnih usluga usmjerenih mladima” koji se provodi uz potporu Ministarstva socijalne politike i mladih i Grada Zagreba.